Vstúpte s dieťaťom

Celoslovenská kampaň “Vstúpte s dieťaťom” je dlhoročnou kampaňou Únie materských centier. Od roku 2005 kampaň významne prispieva k tomu, aby slogan „Vstúpte s dieťaťom” bol nielen prosbou a želaním, ale prirodzeným právom každého z nás. Aby sa rodičia s malými deťmi cítili na verejnosti akceptovaní a prítomnosť detí v kočíku bola v každom zariadení prijímaná bez výhrad.

Cieľ kampane Vstúpte s dieťaťom

 • Monitorovať stav ubytovacích a stravovacích zariadení na Slovensku.
 • Oslovovať zariadenia, ktoré spĺňajú kritériá kampane Vstúpte s dieťaťom.
 • Motivovať verejnosť k vyhľadávaniu bezbariérových a priateľských zariadení, čím môžu priamo prispieť k zlepšeniu kvality života rodín.
 • Motivovať zariadenia k splneniu certifikácie.
 • Vytvoriť katalóg certifikovaných zariadení a distribuovať ho verejnosti.
 • Zaviesť systém zliav s názvom "Rodinný pas", pre rodiny s deťmi, ktoré navštevujú certifikované zariadenia.

Symbol kampane Vstúpte s dieťaťom

Detský kočík sa stal výstižným symbolom kampane Vstúpte s dieťaťom. Kampaň vznikla v období, keď rodičia s malými deťmi mali značne obmedzené práva a možnosti, do ktorých zariadení mohli vstúpiť. Obchody, úrady, kaviarne, reštaurácie, mnohé verejne dostupné miesta, kde dnes mamičky môžu slobodne prísť so svojimi deťmi, mali vstup zakázaný. O zákaze vstupu s kočíkom častokrát vypovedala nálepka na dverách zariadenia.

Revolučná kampaň Vstúpte s dieťaťom

Kampaň Vstúpte s dieťaťom sa v našej spoločnosti stala doslova revolučnou. Vyhľadávaním priateľských zariadení, organizovaním podporných akcií na verejnosti, vysvetľovaním, že aj rodičia s malými deťmi a matky na materskej dovolenke túžia byť súčasťou spoločnosti, malo veľký zmysel. Obchodníci, majitelia hotelových a reštauračných zariadení začali byť ústretovejší a spoločnosť sa začala meniť.

Úspechy kampane Vstúpte s dieťaťom

Dnes sa detská stolička nachádza takmer v každej reštaurácii. Jedálne lístky boli doplnené o detské menu, toalety v obchodných centrách boli doplnené o prebaľovacie pulty, prípadne detské toalety. A na mnohých verejne dostupných miestach a inštitúciách pribudli detské kútiky.

Nominácie na zariadenia priateľské deťom a rodinám

Únia materských centier vyhľadáva zariadenia prostredníctvom materských a rodinných centier a širokej verejnosti v rôznych regiónoch a mestách Slovenska. Návrhy na ocenenie podávajú užívatelia, teda rodiny s deťmi alebo materské a rodinné centrá,  ktoré majú priamu skúsenosť so zariadením. Rovnako sa môžu prihlásiť aj samotní majitelia zariadení, ktorí majú záujem získať certifikát a stotožňujú sa s myšlienkou kampane. Rodiny s deťmi vyhľadávajú, testujúnavrhujú na ocenenie tie zariadenia, ktoré sú ústretové k potrebám rodín s malými deťmi.

Postup pri nominácii zariadenia užívateľmi

Ak ste našli zariadenie, ktoré chcete nominovať, napíšte koordinátorke projektu. Svoj tip na zariadenie a dôvody nominácie napíšte priamo do formulára.…..Koordinátorka Vás bude následne kontaktovať a zašle Vám dotazník s detailným hodnotením. Nomináciu následne schvaľuje Únia materských centier. Pokiaľ bolo zariadenie nominované na ocenenie priamo Úniou materských centier alebo niektorým materským a rodinným centrom, už nie je nutná osobná návšteva zariadenia. Koordinátorka projektu “Vstúpte s dieťaťom” zašle zariadeniu certifikát aj nálepku poštou.

Postup pri nominácii samotným zariadením

Nominovať sa môžu aj samotné hotely, penzióny, reštaurácie, kaviarne, obchody a verejné inštitúcie. Ak ste majiteľom, prevádzkovateľom, či obchodníkom, prihláste svoje zariadenie prostredníctvom formulára…. a my vás radi osobne navštívime. Po vyplnení detailného dotazníka, skontrolovaní priestorov a ponúkaných služieb, Vám koordinátorka projektu “Vstúpte s dieťaťom” osobne odovzdá certifikát s nálepkou.
Vašou aktívnou účasťou na kampani spoločne vytvárame svet, kde sa matky s deťmi a rodičia s malými deťmi cítia príjemne.

Benefity pre ocenené zariadenia

 • Certifikát s označením “Zariadenie priateľské rodinám a deťom”.
 • Samolepka s príslušným počtom hviezdičiek, ktorá informuje verejnosť, že ste sa dlhodobo zaviazali poskytovať kvalitné služby pre rodiny s deťmi.
 • Zaradenie do zoznamu certifikovaných zariadení na web stránke Únie materských centier www.materskecentra.sk.
 • Zaradenie do zoznamu certifikovaných zariadení v katalógu “Zariadenia priateľské deťom a rodinám”.
 • Propagácia v časopise Materské centrá, distribuovanom verejnosti a všetkým členom a sympatizantom Únie materských centier.
 • Výhodný reklamný priestor na web stránke Únie materských centier, za podmienok stanovených na tieto účely.
 • Medializácia cez partnerské printové a online médiá www.sdetmi.com, www.minitabory.sk, mesačník Mama a ja, vybrané regionálne a lokálne médiá.
 • Propagácia v materských centrách daného regiónu, s možnosťou vytvorenia užšej spolupráce s materskými centrami a zlepšenie pozície certifikovaného zariadeniena na trhu.
 • Možnosť využiť logo a certifikát kampane “Vstúpte s dieťaťom” pre vlastné marketingové účely.

Stupne priateľskosti

Každé zariadenie navrhnuté do kampane “Vstúpte s dieťaťom” schvaľuje Únia materských centier na základe vypracovaných kritérií a stupňa priateľskosti. Pozrite si kritériá hodnotenia.

Ubytovacie zariadenia

 • prorodinná atmosféra,
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička

 • prorodinná atmosféra,
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detská postieľka
 • rodinné zľavy
 • detský kútik
 • detské menu
 • dojčiaci kútik

 • prorodinná atmosféra,
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detská postieľka
 • rodinné zľavy
 • detský kútik
 • detské menu
 • dojčiaci kútik
 • vonkajšie ihrisko
 • priestor na odkladanie kočíka
 • prebaľovací pult
 • detské príbory, poháre, nápoje
 • zapožičiavanie Babyphone, nočníka, resp.redukciu na WC, vaničky
 • diétne stravovanie
 • požičiavanie bicyklov, lyží, spoločenských hier

 • prorodinná atmosféra,
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detská postieľka
 • rodinné zľavy
 • detský kútik
 • detské menu
 • dojčiaci kútik
 • vonkajšie ihrisko
 • priestor na odkladanie kočíka
 • prebaľovací pult
 • detské príbory, poháre, nápoje
 • zapožičiavanie Babyphone, nočníka, resp.redukciu na WC, vaničky
 • diétne stravovanie
 • požičiavanie bicyklov, lyží, spoločenských hier
 • opatrovateľská služba
 • bazén pre deti
 • vnútorné ihrisko

 • prorodinná atmosféra,
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detská postieľka
 • rodinné zľavy
 • detský kútik
 • detské menu
 • dojčiaci kútik
 • vonkajšie ihrisko
 • priestor na odkladanie kočíka
 • prebaľovací pult
 • detské príbory, poháre, nápoje
 • zapožičiavanie Babyphone, nočníka, resp.redukciu na WC, vaničky
 • diétne stravovanie
 • požičiavanie bicyklov, lyží, spoločenských hier
 • opatrovateľská služba
 • bazén pre deti
 • vnútorné ihrisko
 • sauna pre deti
 • zorganizovanie programu pre celú rodinu

Stravovacie zariadenia

 • prorodinná atmosféra
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detské menu

 • prorodinná atmosféra
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detské menu
 • detské príbory, nápoje, poháre

 • prorodinná atmosféra
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detské menu
 • detské príbory, nápoje, poháre
 • detský kútik
 • priestor na odkladanie kočíka

 • prorodinná atmosféra
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detské menu
 • detské príbory, nápoje, poháre
 • detský kútik
 • priestor na odkladanie kočíka
 • diétne stravovanie
 • prebaľovací pult
 • dojčiaci kútik

 • prorodinná atmosféra
 • bezbariérovosť
 • ústretový personál
 • nefajčiarske prostredie
 • detská stolička
 • detské menu
 • detské príbory, nápoje, poháre
 • detský kútik
 • priestor na odkladanie kočíka
 • diétne stravovanie
 • prebaľovací pult
 • dojčiaci kútik
 • vonkajšie ihrisko

Vybrané zariadenia Vstúpte s dieťaťom

Cez šípku vľavo pri názve v ľavom hornom rohu mapy zobrazíte filter zariadení podľa počtu hviezdičiek. Kliknutím na názov zariadenia vo filtri alebo ikonu zariadenia na mape zobrazíte popis zariadenia.