Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Ženy z materských centier kandidovali v komunálnych voľbách

                                                                 
Tlačová správa                                                                                                           28. 11. 2014Aktívne ženy z materských centier kandidovali v komunálnych voľbách


Únia materských centier v rámci projektu Krok k samostatnosti podporenom z Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie vzdelávala v oblasti komunitnej práce a aktívneho občianstva. Vzdelávanie prinieslo aj viac odvahy a s radosťou zaznamenala nárast kandidátok z materských centier do komunálnych volieb.  Kandidovalo 9 žien z 9 MC a z toho bolo 6 žien zvolených za poslankyne.


Možno čísla nie sú veľké. Veľmi pomaly sa snažia ženy preniknúť do komunálnej politiky. Vidíme to však pozitívne.   Je to nárast s rokom 2010, kedy kandidovali len 2.   Materské centrá vznikli na podporu rodín s malými deťmi, aby mali kde tráviť spoločný čas a prirodzene sa učiť schopnosti ako byť dobrým, vnímavým a pohodovým rodičom.    Je úžasné, že materské centrá majú schopnosť posunúť nielen individuálne životy, ale aj celú miestnu komunitu a ženy v nich sa stávajú prirodzenými aktívnymi občianskymi aktérmi.


Blahoželáme všetkým zvoleným ženám a náš obdiv za odvahu majú aj nezvolené kandidátky.

Veríme, že v roku 2018 nás bude viac a po vzore z českých centier dosiahneme aj na najvyšší post starostky.


Únia materských centier, o.z.  vznikla v roku 2003. Posilňujeme hodnoty rodiny a medzigeneračných vzťahov, úlohu rodičov, materskú a otcovskú rolu v spoločnosti, podporuje ochranu rovných príležitostí pre všetkých, UMC poskytuje svojim členom podporu a metodické vedení, pomáha pri vzniku nových MC, organizuje workshopy a konferencie. V súčasnej dobe združuje 64 členských MC/RC.   

Viac:  www.materskecentra.sk


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únia materských centier, o.z. 

Čulenova 5

811 09 Bratislava

umc@materskecentra.sk


Galéria:

--
 

 

Partner UMC

AxxesÚrad vládyMPSVRErasmus  GeneralliGranty EHP a NórskaBratislavský samosprávny kraj

Partner projektu MPM

Fax CopyZlatíčkoKik_partner

Mediálny partner MPM

LASER MEDIAFit štýlRTVS

Partner MPM v BA

Organic BabyPolus City CenterBratislava_Nove MestoEkopodnikBudamarActive KIDSZľavomatBKISMiracleHape