Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Stretnutie s novozvoleným primátorom a poslancami mesta Sereď


                                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stretnutie s novozvoleným primátorom a poslancami mesta Sereď


V Trnavskom regióne v meste Sereď  sa pred komunálnymi voľbami konalo stretnutie občianskych združení Mesta, ktoré sa venujú sociálnej, či kultúrnej činnosti spolu s primátorom Ing. Martinom Tomčányim. Okrem toho, že to bolo súčasťou predvolebnej kampane vedenia, pre občianske združenia to bola možnosť porozprávať primátorovi vízie, akými sa jednotlivé o.z. uberajú a čo v Meste, resp. pre Mesto chcú dosiahnuť.  Nakoľko to bolo veľmi príjemné stretnutie a niektoré ciele organizácií sa prekrývali, dohodli sme sa na ďalšom spoločnom stretnutí.

Stretnutie sa konalo 10.12. 2014, kedy sa opäť stretli: zástupcovia RC MAMA klub Sereď, oz Mladá Sereď, TJ Rozkvet, Pomocníček,  Teen Chalenge, Klub zdravotne postihnutých, či oz Slnko jesene. Všetko sú to organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi v rôznych etapách ich života, pracujú s deťmi, či dospelými, zdravými, či chorými, ale spája ich snaha pomáhať, vnášať do  životov ľudí  radosť, zmysluplnosť, či meniť ten „ ich svet „ k lepšiemu.  Bolo to stretnutie, ktoré verím, že prinesie v nadchádzajúcom roku veľa kreatívnej spolupráce pre jednotlivé oz, ako aj pre ich klientov.

Následne 11. 12. 2014 boli predstavitelia občianskych združení pozvaní na 1. zasadanie Mestského zastupiteľstva s novozvolenými poslancami Mesta a opätovne zvoleným pánom primátorom. Ako jedna z prítomných, zastupujúca nielen RC MAMA klub, ale aj všetky MC/RC Trnavského kraja,  som mala možnosť predstaviť  zmysel a fungovanie materských centier v našom kraji. Zároveň  som mala možnosť spomenúť, že sme členmi celoslovenskej organizácie Únia materských centier ako aj podporu z  Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, vďaka ktorej môžu centrá v jednotlivých krajoch užšie spolupracovať a rozvíjať sa.  Určite pozitívnou informáciou je aj fakt, že jedna z aktívnych členiek RC MAMA klub obhájila svoje pôsobenie v poslaneckom kresle aj v tomto volebnom období a rovnako v sociálnej komisii Mesta bude mať RC svoje 2 zástupkyne.  V závere stretnutia sa predstaviteľky RC MAMA klub vyfotili s p. primátorom a dohodli si aj stretnutie s riaditeľom Domu kultúry, kvôli aktívnej spolupráci na programovej štruktúre celoročných kultúrnych aktivít pre deti  a rodiny.

                                       

Spracovala: PhDr. Zuzana Macurová, regionálna koordinátorka Trnavského kraja


"Krok k samostatnosti" projekt podporený  z   Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie

Galéria:

--
 

 

Partner UMC

Úrad vládyMPSVRGranty EHP a NórskaErasmus  Bratislavský samosprávny krajGeneralliAxxes

Partner projektu MPM

Fax CopyZlatíčkoKik_partner

Mediálny partner MPM

LASER MEDIARTVSFit štýl

Partner MPM v BA

BKISMiracleHapeOrganic BabyZľavomatPolus City CenterBudamarActive KIDSEkopodnikBratislava_Nove Mesto