Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Správa z pracovnej cesty

Správa z pracovnej cesty

 

Katarína Scott         projekt Axess 3. – 4. mája 2018         Pescara, Taliansko

 

                        Začiatkom mája 2018 sa v Pescare uskutočnilo druhé stretnutie partnerov združených v projekte Axess. Ide o vytvorenie webky – online priestoru, kam by sa sústreďoval učebný materiál a online-kurzy pre dospelých z oblasti výpočtovej techniky, digitálnych zručností, komunikácia a spolupráca cez digitálne technológie a v neposlednom rade I využívanie a spoznanie e-government služieb – teda online vybavovanie na úradoch. Viac ku témam jednotlivých kurzov je v tabuľke nižšie. Všetky budú preložené do 7 jazykov t. j. verzia v angličtine, slovenčine, gréčtine, macedónčine, rumunčine, taliančine a španielčine.


Do konca júla 2018 budú známe názvy jednotlivých kurzov a lekcií. Potom do decembra 2018 sa bude pracovať na vytvorení týchto kurzov a ich nahranie na projektovú webku   http://www.axesslearning.eu/. Prosím o vyvesenie QR kódu (v prílohe) v našich centrách, aby si ich návštevníci mohli zosnímať a priamo sa nalogovať na miesto, kde budú sústredené všetky školenia. Zatiaľ je tam info o partneroch a projekte, ale informácie tam stále pribúdajú. Kurzy budú mať formu powerpoint prezentácie, teda veľmi jednoduché používanie pre kohokoľvek. Najprv bude uvedená téma, potom ciele teda, čo sa idem naučiť a nakoniec samotné učivo – informácie k danej téme, ktoré treba naštudovať. Nakoniec krátky kvíz, aby sme si mohli získané vedomosti zopakovať a utvrdiť.


V mene ÚMC som presadila aj lekcie o Google tools – Google nástroje, pretože sú nám všetkým prístupné, sú zdarma a veľmi praktické. Ide o zostavenie online dotazníka s automatickým vyhodnotením, Google disc – online zdieľací a odkladací priestor, Google documents – online využívanie textového editor, Google Adwords – online reklama, atď. Myslím si, že nám veľmi pomôžu v dennodennej práci v MC. Predpoklad je, že tento projekt bude mať pokračovanie a teda vzdelávanie bude pokračovať. Európska únia cez Erasmus plus má veľký záujem rozširovať Otvorené vzdelávacie zdroje (OER). Pozrite si viac tu:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Otvoren%C3%A9_vzdel%C3%A1vacie_zdroje                                                                                                

Ak by ste chceli vedieť viac, pokojne ma kontaktujte, najlepšie cez email: katascott@bsk.sk .

Online kurzy budú štruktúrované nasledovne napr.:

Kurz 1: Spravovanie informácií

Lekcia 1:        Prezeranie, hľadanie a filtrovanie informácií na internete

Lekcia 2:        Ako získať čo najviac z internet

Kurz 2: Digitálne zručnosti

Lekcia 1:        Ako získať čo najviac zo smartfónov: tipy a triky

Lekcia 2:        Komunikovanie v digitálnom rozsahu            

Kurz 3: Interakcia cez digitálne technológie

Lekcia 1:        Netiquette

Lekcia 2:        Bezpečnosť na nete a tipy na ochranné prostriedky

Lekcia 3:        Zdieľanie cez digitálne technológie

 

TÉMY ONLINE KURZOV

KURZY

ZODPOVEDNÍ PARTNERI

RECEZENTI

 

Rozpoznanie problémov: ako rozpoznať pravý problém.                                 Definovať prostredie, kontext a cieľ

 

EEO

AINOVA + UMC

Plánovanie času a projektový manažment

 

CDI

AINOVA+ KLEINON

Kreatívne využitie digitálnych technológií

Lekcia 1: Google nástroje & Marketingové náhľady

KLEINON

IWS + CDI

Prezeranie, hľadanie a filtrovanie dát, informácií a digitálneho obsahu.        Ako získať čo najviac z internetu

Hľadanie na internete

 

IWS

IDP + IHF

Ako získať čo najviac zo smartfónov: tipy a triky

 

IWS

IDP + IHF + CDI

Interakcia cez digitálne technológie

Lekcia 1: Netiquette;

Lekcia 2: Bezpečnosť na nete   (CS)+ (DS)

Lekcia 3: Ochranné prostriedky

IWS

IDP +IHF + UMC

Zamestnateľnosť, samostatná zárobková činnosť a podnikanie

 

IDP&IHF

IWS + KLEINON

Sieťovanie cez sociálne médiá, ako si nájsť prácu cez sociálne siete, sila Linkedin, ako vytvoriť atraktívne CV

 

IDP&IHF

IWS + AINOVA

Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj

 

AINOVA

UMC + KLEINON + EEO

Zvýšenie povedomia verejnosti ohľadom otvorenej vlády

 

AINOVA

CDI + EEO

 

Galéria:

--
 

 

Partner UMC

AxxesGeneralliMPSVRÚrad vládyGranty EHP a NórskaErasmus  Bratislavský samosprávny kraj

Partner projektu MPM

Kik_partnerGlenmarkZlatíčkoFax Copy

Mediálny partner MPM

S detmi.comEurópske novinyFit štýlLASER MEDIARTVS

Partner MPM v BA

Bratislava - Nové MestoEkopodnikPolus City CenterBratislava_Nove MestoMiracleZľavomatWuestenrotActive KIDSMagistrát Hl.mesta BratislavyOrganic BabyBudamarHapePolus City CenterBKIS