Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Prečo projekt Ženy ženám?

Prečo projekt Ženy ženám?


…vyhráža sa mi, že mi vezme deti


Projekt Ženy ženám reagoval na realitu – do materských centier prichádzali ženy a  hovorili o  svojom živote. Nielen o  tom dobrom, ale aj o  tom, za čo sa hanbili, čo skrývali. Domáce násilie. Hovorili o  širokom registri partnerských problémoch – od brachiálneho násilia („ dal mi niekedy takú výchovnú“, „ najviac sa ho bojím v  kuchyni, vie ma tak sotiť, že som celá doudieraná od plynových kohútikov“, či „ máme taký pokazený balkón, tak tam ma vždy vymkol“), cez psychické („ vyhráža sa mi, že mi vezme deti“, „ poslal všetkým našich známych mailom, v ktorom písal, že som sa liečila na psychiatrii“, „ pred deťmi hovorí o tom, aká som neschopná, nikdy nie je nič dobre“) a ekonomické („ nemám vlastný účet, materská chodí na ten jeho a on vydeľuje“, mali strach z inštitúcii („ hovoril mi, že si najme najdrahšieho právnika a ja som skončila“, „viem, že chodí na sociálku – on je muž v obleku, super manipulátor, ja som sedem rokov doma, natvrdo mi povedal že si to vybavil, neverila som, ale potom prišli z úradu a že to bude najmenej striedavka  – ale ako, keď on cestuje na služobky trikrát do týždňa?“).


Dlhý čas materské centrá, či skôr ich líderky, ženy s problémom domáceho násilia distribuovali hneď po otvorení ďalej  – do špecializovaných zariadení, ktoré poznali (zvyčajne v lokalite), alebo dávali „všeobecné“ rady: „choďte na sociálku“, „choďte za psychológom“. 


Lenže ženy, ktoré násilie zažívajú, práve všeobecné, bazálne rady nepotrebujú. Musia zozbierať množstvo odvahy, aby vôbec s  niekým hovorili. Často, keď sa odvážili o  pomoc požiadať, tak boli odmietnuté, alebo rady, ktoré dostali, „nezabrali“, nepomohli v konkrétnej situácii, a tak nadobudli pocit, že im „nikto nepomôže“, riešenie „neexistuje“. Materské centrá majú jednu fantastickú výhodu: ženy do nich chodia preto, lebo sa cítia bezpečne. Pohodovo. Do špecializovaného zariadenia prídu a budú do nich za odborníkmi opakovane chodiť len vtedy, keď je pomoc účinná a (žiaľ) s okamžitým efektom. Do materského centra sa vrátia a dajú spätnú väzbu, čo im pomohlo, alebo kde boli neúspešné. Materské centrá sú jednoducho vynikajúce screeningové priestory. Začali sme preto o domácom násilí v materských centrách hovoriť. Prebehli stretnutia a  diskusie, ktoré podporili aj tie ženy, ktoré sa rozhodli o tom, čo doma prežívajú nemlčať, ktoré si násilným vzťahom prešli. Dodali tak odvahu tým, ktoré v  takomto vzťahu práve žijú, popísali im proces, neúspešné kroky. Únii materských centier bola udelená akreditácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na špecializované sociálne poradenstvo Na základe diskusií sme hľadali možnosť, ako dať líderkám materských centier mož- nosť vyškoliť sa – porozumieť problematike domáceho násilia, poznať jeho prejavy a na bazálnej úrovni vedieť zasiahnuť: najmä v krízovej situácii a pri „budovaní siete pomoci“ – to bol náš druhý cieľ. Za najväčší úspech považujeme, že líderky materských centier sa naučili bezpodmienečne prijať a  nehodnotiť ženu, ktorá za nimi prichádza, porozumieť mechanizmom, akými vzniká a funguje domáce, ale aj rodovo podmienené násilie a  začali sa stávať pre ženy „zvonka“ dôveryhodnými osobami, ktorým sa zverujú. Materské centrá začali okolo seba – v svojich lokalitách budovať intenzívnu spoluprácu s  ďalšími poradenskými a krízovými centrami a bezpečnými ženskými domami. Vytvoriť poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie aj z prostredia materských centier sa osvedčil. Výrazné množstvo našich klientok identifikovalo práve pobyt na materskej dovolenke ako čas prvých vyhrotených útokov zo strany partnera a naše centrum poskytlo základné sociálne a informačné poradenstvo, právne poradenstvo, sprevádzanie po inštitúciách, psychologické poradenstvo, poradenstvo a  pomoc pri ekonomickom násilí alebo jeho dôsledkoch a aj pedagogické poradenstvo. 


Od získania akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujeme s tímom dborníčok aj špecializované sociálne poradenstvo. Pracujeme v  bezpečnom prostredí poradenského kontaktného bodu na Odborárskom nám. 5 v  Bratislave, ale aj po celom Slovensku v  teréne. 

Prispôsobiť sa žiadosti o  čo najprirodzenejšie prostredie znamená pre nás získať dôveru žien, eliminovať pocit hanby a úzkosti, ktoré prežívajú.

 

Kontaktujte nás: poradna@materskecentra.sk alebo telefonicky 0915/930831

 

Galéria:

--
 

 

Partner UMC

MPSVRGranty EHP a NórskaGeneralliÚrad vládyAxxesErasmus  Bratislavský samosprávny kraj

Partner projektu MPM

ZlatíčkoFax CopyKik_partnerGlenmark

Mediálny partner MPM

RTVSS detmi.comFit štýlLASER MEDIAEurópske noviny

Partner MPM v BA

ZľavomatBudamarHapeBratislava_Nove MestoMiracleActive KIDSPolus City CenterEkopodnikOrganic BabyBKIS