Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Končí mi rodičovský príspevok...

Otázka: Dieťa dovŕši 3 roky 27.mája. Od 1.júna nastupujem do práce a zamestnávateľ ma nahlási do zdravotnej poisťovne do 8 dní. Musím aj ja ísť na úrad nahlásiť túto zmenu? Nestačí, keď tak urobí zamestnávateľ?

Odpoveď:Štát je platiteľom poistného za osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok. 
Ak Úrad práce zašle zdravotnej poisťovni potvrdenie, ktoré preukazuje ukončenie vyplácania rodičovskej dávky, pričom poistenec nemá iného platiteľa poistného a ma v SR trvalý pobyt, platí zdravotné odvody ako samoplatca.

V prípade, ak však dieťa má menej ako 6 rokov a nenavštevuje predškolské zariadenie na viac ako 4 hodiny denne, môže nás poistenec - rodič požiadať o zaevidovanie kategórie poistenca štátu - osoby, ktorá sa riadne a celodenne stará o dieťa do 6 rokov.

V tom prípade nám poistenec do 8 dní zasiela vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, a to aj v prípade, ak ide iba o niekoľko dní a rodič nastupuje do zamestnania.

K vlastnoručne podpísanému oznámeniu pripája aj kópiu rodného listu dieťaťa.

Vyššie uvedené doklady poistenec môže priniesť osobne do svojej zdravotnej poisťovne  alebo poštou.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Sociálna poisťovňa pripomína mamičkám prihláseným vSociálnej poisťovni z dôvodu starostlivosti o dieťa, ktoré začnú pracovať – vykonávať zárobkovú činnosť zamestnanca (okrem pracovného pomeru sa to týka napr. aj dohôd oprácach vykonávaných mimo pracovného, ale aj poslancov) alebo povinne poistenej SZČO, že je ich povinnosťou odhlásiť sa v Sociálnej poisťovni z dôchodkového poistenia poistenca štátu. 
Za poistencov štátu platí poistné na dôchodkové poistenie štát. Ak sa neodhlásia, má to dopad aj na postupovanie príspevkov do II. piliera.V súčasnosti, keď dôchodkové správcovské spoločnosti zasielajú výpisy z osobných dôchodkových účtov o nasporených prostriedkoch, zaznamenáva Sociálna poisťovňa veľa sťažností práve takéhoto typu. Sporitelia upozorňujú na skutočnosť, že už niekoľko mesiacov im Sociálna poisťovňa príspevky nepostupuje. Vo väčšine prípadov však ide práve o sporiteľky, ktoré sa po nástupe do zamestnania po rodičovskej dovolenke z dôchodkového poistenia neodhlásili, takže im Sociálna poisťovňa postupovala príspevky za rovnaké obdobie dvakrát – príspevky štátu boli preto postúpené neoprávnene. Po zistení tejto skutočnosti im postupovanie príspevkov do II. piliera pozastavila, a to až dovtedy, kým im príspevky postúpené navyše nezúčtuje. Odhlásiť sa z dôchodkového poistenia poistenca štátu je potrebné v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého pobytu do 8 dní od začatia vykonávania zárobkovej činnosti prostredníctvom tlačiva – Registračný list fyzickej osoby a v záhlaví krížikom označiť políčko odhláška a políčko FO, za ktorú platí štát.

Zdroj: http://www.socpoist.sk/aktuality-mamicky--nezabudnite-sa-po-skonceni-materskej-odhlasit-z-dochodkoveho-poistenia/63323c

 

Partner UMC

Bratislavský samosprávny krajÚrad vládyGranty EHP a NórskaErasmus  MPSVR

Partner projektu MPM

Fax CopyFiro tourKik_partnerZlatíčkoGlenmark

Mediálny partner MPM

Fit štýlS detmi.comRTVSMama a jaEurópske novinyLASER MEDIA

Partner MPM v BA

Polus City CenterEkopodnikActive KIDSBKISMiracleOrganic BabyZľavomatBudamarBubchenBratislava_Nove Mesto