Novinky zo sveta Únie materských centier

Informačný seminár: Kedy je človek digitálne zručný?

Projekt: AXESS  Acquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability Získať kľúčové kompetencie pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť   Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava  ...

Materské centrá časopis č. 2/2019

Casopis_UMC_2_2019

ETICKÝ KÓDEX Poradenského centra Ženy ženám

Tento dokument obsahuje Preambulu a Základné etické princípy v poradenskom centre, ktoré sú rozdelené do 6 kategórií: Normy pre vystupovanie a správanie Etická zodpovednosť pracovníka voči klientom. Etická zodpovednosť pracovníka voči...

Poradenské centrum Ženy ženám v projekte

Únia materských centier spúšťa v septembri 2019 dopytovo-orientovaný projekt so zameraním na dva ciele: Poradenské centrum Ženy ženám Únia materských centier pôsobí v rámci celého Slovenska vo svojich 50-tich členských...

Daj nám spätnú väzbu na pripravované online kurzy

V rámci záverečnej fázy projektu Axxes ťa prosíme o spätnú väzbu, ktorá nám pomôže zlepšiť obsah aj dostupnosť kurzov, preto ťa prosíme, aby si:   Si klikol/klikla na platformu Axess http://www.axesslearning.eu/training_sk.php...

Únia materských centier na POHODA festivale s PEPCO

Predstavte si veselú zónu plnú detského smiechu a radosti pre rodiny s deťmi. V priestore Family parku ponúkne PEPCO zábavu pre deti a oddych pre mamičky aj oteckov. Prostredníctvom workshopov na princípe Montessori techniky...

Míľa pre mamu 2019 -VÝSLEDKY

Bánovce nad Bebravou, MC Anjelikovo   187 Banská Bystrica, MC Mamina a RC Hviezdička     96 Bratislava, Únia materských centier 2528 Brezno, mesto   453 Detva, Centrum pre deti rodinu...

Aktuálne projekty Únie materských centier

Učenie pre život

Projekt zameraný na pomoc sociálne slabým rodinám so snahou znižovať chudobu prostredníctvom vzdelávania rodín. Bezplatný program je určený pre znevýhodnené a sociálne slabé rodiny s deťmi vo veku 0 – 6 rokov.

Ženy ženám

Vytvorenie poradenského centra pre ženy, kde poskytujeme bezplatné sociálne, právne a psychologické poradenstvo ženám, ktoré zažívajú domáce násilie. Vyhľadajte pomoc v materskom alebo rodinnom centre.

AXESS

Projekt je zameraný na skvalitnenie digitálnych zručností žien - matiek v oblasti informačnej a dátovej gramotnosti, v komunikácii, v tvorbe digitálnych obsahov, zvýšenia bezpečnosti a riešenia digitálnych problémov.

Kampane Únie materských centier

logo_gray_znak
Míľa pre mamu, Únia materských centier

Míľa pre mamu

Najväčšia celoslovenská oslava Dňa matiek.

Ďakujem, že si mama. Verejná zbierka Únie materských centier

Ďakujem, že si mama

Verejná zbierka na podporu materských a rodinných centier.

Vstúpte s dieťaťom, kampaň Únie materských centier

Vstúpte s dieťaťom

Podpora akceptovania rodičov s malými deťmi na verejnosti.

Medzinárodný deň materských centier, kampaň Únie materských centier

Medzinárodný deň materských centier

Medzinárodná podpora materstva a záujmov rodiny.

Akadémia praktického rodičovstva, kampaň Únie materských centier

Akadémia praktického rodičovstva

Rozvoj rodičovských zručností v materských centrách.

Podporte nás

Venujte nám 2 %

2 % z vašich daní nám pomôžu aj naďalej vykonávať našu činnosť a podporovať tak materské a rodinné centrá Slovenska.

Zapojte sa do zbierky

Kúpte si zbierkový predmet a podporíte tak materské alebo rodinné centrum priamo vo vašom meste či obci.

Navštívte centrum

Návštevou materského alebo rodinného centra vo vašom okolí podporíte jeho činnosť a prispejete k rozvoju dobrovoľníckej činnosti.

Sme hrdí na to, kto za nami stojí:

0
členských a sympatizujúcich centier
0
spokojných rodičov a detí
0
zrealizovaných projektov a podujatí

Únia materských centier
nie je len o číslach

Ochraňuje práva žien a rodín s malými deťmi, ovplyvňovaním legislatívnych návrhov a vyjednávaním.

Podporuje materské a rodinné centrá v ich úsilí rásť a vytvárať bezpečný priestor pre rodiny s deťmi.

Svojimi kampaňami šíri hodnoty materstva a rodičovstva na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Pomáha ženám a rodinám, ktoré potrebujú pomoc.

Vstúpte do sveta materských a rodinných centier aj vy.

Sledujte nás na Facebooku