Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Zakladáme MC

Odpovedzte si na nasledujúce otázky: 

 • Snívate o mieste, kde budete môcť zmysluplne tráviť čas spolu so svojimi malými deťmi?
 • Cítite sa na materskej/rodičovskej  dovolenke osamelo?
 • Presťahovali ste sa s rodinkou do iného mesta, starí rodičia sú ďaleko a Vám chýbajú priatelia? 
 • Zdá sa Vám, že kolotoč materských povinností sa nekončí? 
 • Máte chuť a energiu urobiť niečo nielen pre seba a svoje deti, ale aj pre iných?

K založeniu materského (rodinného) centra potrebujete:  

 • nadšenie, 
 • vhodné priestory
 • zaregistrovanie občianskeho združenia ( Pripravíte si Stanovy, ktoré zaregistrujete na Ministerstve vnútra ako občianske združenie podľa zákona o združovaní č.83/1990 Zb. Žiadosť o registráciu musia podpísať aspoň traja ľudia (prípravný výbor). Pripravte si 66 € kolok. Schvaľovanie trvá 2 týždne. Prvé Valné zhromaždenie uskutočnite po registrácii. Nezabudnite na zápisnicu, prezenčnú listinu. Zvoľte si štatutárneho zástupcu a ďalšie orgány združenia. na príslušnom štatistickom úrade si žiadajte o pridelenie IČO. Do 3 dní sa prihláste na príslušnom daňovom úrade. Založte si účet v banke. Navrhnite logo, dajte si vyrobiť pečiatku).
 • program,
 • webka, facebook,
 • ÚMC - staňte sa členom alebo sympatizantom ÚMC 


Život v materskom/rodinnom centre

Aktivity v materskom alebo rodinnom centre sú rozmanité a závisia od záujmu mamičiek, ktoré sú ich členkami alebo návštevníčkami. Materské a rodinné centrá žijú svoj bohatý život, do ktorého patria:

 

 

 • programy pre deti:   herňa, opatrovateľská služba pre deti, kurzy cudzích jazykov formou hry, pohybové a rytmické hry a cvičenia, výtvarné, keramické, divadelné a hudobné dielne, joga, hry na rozvoj zmyslu pre humor, sezónne denné i pobytové tábory  ai.
 • programy pre ženy:   kurzy cudzích jazykov, práce s internetom i PC, kurzy šitia, varenia, ručných prác, cvičenie s detičkami, masážne kurzy, kalanetika, aerobic, psychologická poradňa, psychoprofylaktická príprava na pôrod i rodičovstvo pre oboch partnerov, starostlivosť o novorodenca, kurzy nadobúdania zručností pre nezamestnané matky (nadobudnutie praxe svojpomocou v rôznych profesiách i oblastiach), poradenstvo pri dojčení, poradenstvo pre matky, obete domáceho násilia, prednášky a b  esedy s rôznymi odborníkmi z oblasti právnej, lekárskej, pedagogickej, psychologickej a pod.
 • programy pre celé rodiny:    (aj v spolupráci s MŠ): kultúrne, spoločenské a zábavné programy pri príležitosti rôznych sviatkov: Vianočné besiedky, stretnutia s Mikulášom, oslavy Dní detí, matiek i otcov; rekreačné pobyty pre celé rodiny mimo priestorov MC/RC ai.
iné :   ponuka rôznych služieb: kaderníctvo, manikúra, pedikúra a pod.; sezónne burzy detského ošatenia a potrieb, brigády v okolí budovy i pri úprave priestorov MC, realizácia rôznych projektov zameraných na integráciu rôznych sociálnych skupín, spoločné projekty so štátnou správou, podnikateľskými subjektmi i samosprávou.

 


-
 

Partner UMC

Granty EHP a NórskaMPSVRErasmus Úrad vládyAxxesGeneralliBratislavský samosprávny kraj

Partner projektu MPM

GlenmarkZlatíčkoKik_partnerFax Copy

Mediálny partner MPM

RTVSFit štýlLASER MEDIA

Partner MPM v BA

Polus City CenterBKISBudamarHapeOrganic BabyEkopodnikActive KIDSMiracleZľavomatBratislava_Nove Mesto