Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Ženy ženám - začiatok


Ženy ženám


Únia materských centier vďaka podpore       spúšťa nový projekt, ktorého

hlavným cieľom je 

vytvoriť poradenské centrum na uskutočňovanie preventívnych opatrení pri násilí páchaného na ženách a deťoch a u skutočniť širokú osvetu o probléme domáceho násilia na ženách a jeho vplyvu na deti v materských centrách na Slovensku.


 V jednotlivých etapách projektu vyškolíme pracovníčky poradenského centra na priamu identifikáciu problémov.

Ďalším cieľom bude šírenie osvety v otázke násilia, páchaného na ženách naštartovaním verejného spoločenského diskurzu o tejto téme.

Uskutočníme okrúhle stoly s prizvaním odborníkov v tejto téme, ale i laickej verejnosti, zástupcov organizácií, ktoré pracujú v krízových centrách s týranými ženami.


Jedným z najdôležitejších poslaní projektu Ženy ženám je rozvinúť diskusiu v materských centrách po celom Slovensku, spustiť v nich informačnú kampaň, v ktorej bude zahrnutý aj spôsob lepšej identifikácie páchaného násilia na ženách a ich deťoch.Galéria:

--
 

 

Partner UMC

Granty EHP a NórskaErasmus  MPSVRÚrad vládyGeneralliAxxesBratislavský samosprávny kraj

Partner projektu MPM

ZlatíčkoKik_partnerFax Copy

Mediálny partner MPM

RTVSFit štýlLASER MEDIA

Partner MPM v BA

Active KIDSBudamarBratislava_Nove MestoPolus City CenterHapeEkopodnikOrganic BabyBKISMiracleZľavomat