Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Študijný pobyt

Študijná cesta v Nórsku sa realizovala v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie, podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.
Program sa koncentruje na zvýšenie regionálnej dostupnosti inštitucionálnej podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, ako aj iným obetiam domáceho násilia vytvorením nových služieb ako je aj poradenské centrum Únie materských centier.

Súčasťou pobytu boli

odborné prednášky


1. Directorate of Health (Ministerstvo zdravotníctva):

2. The prevalence of violence in Norway/ Prevalencia násilia v Nórsku -  (Ole Kristian Hjemdal, NKVTS)

3. Norwegian policy documents, (koncepčné dokumenty Nórska) -  Line Nærsnes and Hilde Knotten (Ministry of Justice)

 

návštevy vybraných nórskych zariadení: 


1. The Children’s House – forensic, legal, medical, psychological follow up of  children victims of violence and abuse/ forenzné, právne, medicínske, psychologické postupy pri riešení násilia páchaného na deťoch

2. Oslo sexual assault unit   - pomoc obetiam sexuálneho napadnutia

3. Oslo Church City Mission: night homes for women with experience from prostitution and human trafficking - nočný útulok pre ženy so skúsenosťami s prostitúciou a obeťami obchodovania s ľuďmi.

 

a konferencia:


  28 April – EEA Grants Conference

09.00-16.00     Conference

CMC:  The standardization of services to victims in Slovakia   - štandardizácia služieb pre obete násilia na SLovensku
NKVTS: The development of the online service
www.dinutvei.no  - 
on line služby v Nórsku

Including women victims of violence in the labour marke / začlenenie žien do pracovného procesu -  Nina Finsen, Director Glåmdalen Krisesenter

Anne Mette Øvrum, Previous in South-Odal municipality


Ambassador H.E. Mr. František Kašický, Slovak Ambassador to Norway


Assistant Director General, Ms. Pia Gjesme Holm

Section for Sentral Europe, Norwegian Ministry of Foreign Affairs

/ zástupkyňa Ministerstva zahraničných vecí

Prezentácie práce podporených organizácií

Diskusné skupiny

----------------
Inšpiratívne boli návštevy zariadení.
Pri vstupe vždy voňala káva. Ak si spájame útulok s niečím negatívnym káva, čistota a pekné prostredie boli spoločným znakom týchto zariadení.
Musíme uznať, že majú obrovské skúsenosti s pomocou pre rôzne typy násilia najmä na ženách iných národností - tie tvoria cca 90% klientiek (Palestína, Nigéria, ale aj Poľsko...). Informačné letáky, resp. webová stránka NKTVS sú prekladané do cca 13 jazykov tak, aby boli informácie dostupné, čo najväčšiemu počtu žien.
Výborne majú zariadený tzv. Children house, kde poskytujú pomoc deťom - obetiam násilia.
Dieťa v spoločnosti jednej osoby prerozpráva svoj životný príbeh, ktorý je kamerami prenášaný do miestnosti, kde sedia odborníci z viacerých oblastí.
Rozprávanie je prerušované prestávkami - kvôli deťom, aj kvôli možnosti doplnenia otázok odborníkmi pre osobu prvého kontaktu. Týmto postupom zabezpečujú, že dieťa rozpráva svoj príbeh iba RAZ!
Útulok pre ženy, kde poskytujú nocľah a pomoc prostitujúcim ženám využíva najmä pôsobenie svojpomocných skupín, kde ženy, ktoré sa "už vedia tešiť zo života" pomáhajú
ženám na začiatku - od začlenenia sa do skupiny, robenia spoločnosti pri spoločných obedoch, ktoré pre ženy z ulice pravidelne organizujú až po spriatelené súbežníčky  životom.Názorový nesúlad medzi slovenskými účastníkmi nastal pri informácii, že ženám v nocľahárni nezakazujú drogy.
Rovnako krízové centrum využíva služby dobrovoľníckeho združenia zdravotných sestier, aby ženy s deťmi mali po odchode zo zariadenia blízku osobu a s jej pomocou sa začleňujú do spoločnosti.
Počty klientiek sú neuveriteľné. Nórsko je krajina počtom obyvateľov podobná Slovensku,
napriek tomu krízové centrum v Nórsku dokáže prijať cca 350 klientiek a zbytok klientiek sa snažia skontaktovať s inými relevantnými organizáciami.
Vzdelávanie personálu zabezpečuje štát.

Výhodou nórskeho systému práce je finančná stabilita, dobrá kooperácia medzi inštitúciami, pre ktoré je záväzný dokument národného akčného plánu v boji proti násiliu, ktorý pravidelne obnovujú a je záväzný pre všetky zapojené inštitúcie - Ministerstvo zdravotníctva, políciu, krízové centrá, útulky. 

Správcom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky, ako Národný kontaktný bod a donorskými partnermi programu je Nórske riaditeľstvo pre zdravie a Rada Európy.

Oslo

--
 

Partner UMC

Bratislavský samosprávny krajGranty EHP a NórskaMPSVRÚrad vlády

Partner projektu MPM

PlaystationZlatá studňa

Mediálny partner MPM

RTVSMama a ja

Partner MPM v BA

Zľavomat