Ženy ženám

Ženy ženám

Cieľ projektu Ženy ženám

  • Vytvoriť poradenské centrum s názvom Ženy ženám.
  • Naučiť sa rozpoznávať fyzické alebo psychické príznaky žien, trpiacich domácim násilím.
  • Naučiť sa viesť citlivý, ale efektívny rozhovor s týranými ženami, aby sme určili rozsah nevyhnutnej pomoci.
  • Týraným ženám vedieť poradiť a odporučiť odborníkov, kde nájdu pomoc.

Materské a rodinné centrá ako kontaktné miesta

Materské a rodinné centrá sú miesta, kde ženy môžu nájsť oporu, pochopenie a pomoc v ťažkých životných situáciách. Ochota žien zdôveriť sa s ich problémom je veľmi malá. Ženy potrebujú cítiť bezpodmienečné prijatie a dôveryhodnosť osoby, ktorej sa zdôverujú. Materské a rodinné centrá svojím neformálnym priestorom a rozmanitými aktivitami pre ženy, deti a celé rodiny, poskytujú ideálny priestor na zdieľanie radostí, starostí aj problémov.

Je dôležité, aby ženy trpiace fyzickým, psychickým alebo ekonomickým násilím, našli v materských a rodinných centrách potrebné informácie a rady, ktoré im pomôžu vysporiadať sa s domácim násilím. Keďže týrané ženy nenavštívia materské alebo rodinné centrum prioritne za účelom hľadania pomoci, je veľmi dôležité, aby osoby pracujúce v materských a rodinných centrách boli schopné vzbudiť pocit dôvery a prijatia. Musia zvládnuť nasmerovať ženu k správnemu rozhodnutiu a kontaktovať potrebné inštitúcie.

Podpora projektu

Projekt Ženy ženám bol podporený z Programu SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých – A home must be a safe place for everybody.“

V období október 2015 – október 2016 bol projekt financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva, prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Norway grants

Prínos projektu

Počas jedného roka sme na Slovensku vytvorili poradenské centrum s názvom Ženy ženám.

  • Poskytujeme v ňom bezplatné sociálne, právne a psychologické poradenstvo ženám, ktoré zažívajú doma fyzické, psychické alebo ekonomické násilie.
  • Pomáhame týraným ženám, ktoré chcú zmeniť svoju situáciu a hľadáme pre nich vhodné riešenia.
  • Chránime ženy, ktoré hľadajú disktétne miesto, kde majú zaručenú anonymitu.
  • Sme v kontakte s odborníkmi, ktorí radia ako vystúpiť z nekonečného kruhu a radia ženám, ako začať stáť na svojich nohách.