Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Vytvorili sme Poradenské centrum Ženy ženám

 

 

Únia materských centier vytvorila Poradenské centrum Ženy ženám

pre obete domáceho násilia

 

Tlačová správa

 

 

BRATISLAVA 29.9.2016
Mimovládna organizácia Únia materských centier po 12 mesiacoch vyhodnocuje projekt Ženy ženám, v rámci ktorého vytvorila poradenské centrum pre ženy poradenstvo pre ženy zažívajúce domáce násilie. Tieto ženy získali možnosť vyhľadať pomoc v podobe právneho, psychologického, ekonomického a sociálneho poradenstva od vyškolených poradkýň.

Telefónne číslo krízovej linky, na ktorom nájdu pomoc aj naďalej, je 0915 930 831 alebo poradna@materskecentra.sk .

 

Únia materských centier zareagovala na apel priamo z materských centier, kde sa stretávajú s problémom domáceho násilia.  

Za celé obdobie realizácie projektu poskytli poradkyne Únie materských centier právne, psychologické, informačné, sociálne alebo finančné poradenstvo viac ako 90 ženám. Najčastejšie radia ženám v období, kedy odchádzajú od násilných partnerov, v čase rozvodu alebo rozchodu. Nedokážu sa zorientovať v tom, čo môžu očakávať od inštitúcii, vedia, že každý chybný krok môže byť fatálny.

 

Podľa riaditeľky Únie materských centier Daniely Konečnej neexistuje žiaden štatistický údaj, ktorý by nám napovedal, aký typ žien príde do poradne: „ Ženy, ktoré k nám prichádzajú zažívajú násilie v rodine a neexistuje žiadna šablóna, ktorá by nám mohla napovedať viac. Nerozhoduje vzdelanie, majetkové pomery, počet detí žien. Jediné, čo po roku vieme vyhodnotiť, že musíme o tejto téme hovoriť viac. Zatvorené dvere sú ešte viac zatvorené ako v minulosti a spolužitie pod vplyvom strachu je priveľmi časté. Teraz sa k tomu pridáva aj moc peňazí a moc známostí a kariérneho postavenia partnera.“  Poradenstvo Únia materských centier poskytuje v súlade s Minimálnymi štandardami práce Rady Európy prostredníctvom mailovej komunikácie, telefónnej linky alebo osobných stretnutí.

 

 

 

Viac informácií o projekte: http://www.materskecentra.sk/zeny_zenam.html

 

 

 

Granty EHP pre Finančný mechanizmus EHP

Nórske granty pre Nórsky finančný mechanizmus

Štátny rozpočet Slovenskej republiky

 

 

A home must be a safe place for everybody. Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.

 

 

 

Partner UMC

Erasmus  AxxesMPSVRGranty EHP a NórskaBratislavský samosprávny krajGeneralliÚrad vlády

Partner projektu MPM

Fax CopyZlatíčkoKik_partner

Mediálny partner MPM

Fit štýlLASER MEDIARTVS

Partner MPM v BA

MiracleActive KIDSZľavomatBudamarBratislava_Nove MestoOrganic BabyPolus City CenterEkopodnikHapeBKIS