Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Mimovládky podporujú prijatie zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií

Tlačová správa / 21.8.2018

 

Mimovládky podporujú prijatie zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií

 

Mimovládne neziskové organizácie a ich platformy, zastúpené v  Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, podporujú prijatie návrhu zákona o registri MNO, v podobe, v ktorej ho na zajtrajšie rokovanie vlády predložilo Ministerstvo vnútra SR.  Vyplýva to s uznesenia, ktorým prijatie návrhu zákona podporila Komora MNO, reprezentujúca v rámci rady vlády občiansky sektor.

 

„Vítame, že návrh zákona o registri vznikol otvoreným a participatívnym spôsobom.  O návrhu sa viedla v sektore široká diskusia a občianske organizácie mali aj dosť času sa k návrhu zákona vyjadriť.  Vznik centrálneho registra, ktorý bude partnerom občianskeho sektora a verejnosti poskytovať  aktuálne údaje o jednotlivých nadáciách, neziskových organizáciách i občianskych združeniach považuje za správny krok.  Register MNO, by mal fungovať podobne ako napr.  obchodný register, takže sa výrazne sprehľadní a zefektívni prístup verejnosti k   základným  informáciám o mimovládnych organizáciách registrovaných a pôsobiacich v Slovenskej republike“, konštatoval Marcel Zajac, podpredseda Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a predseda Komory MNO.

 

Vďaka registru sa každý bude môcť dozvedieť základné údaje o MVO – okrem názvu, či aktuálnej adresy, napríklad aj to, kto je oprávnený organizáciu oficiálne zastupovať.  Z registra tiež bude jasné, v akej oblasti verejného záujmu konkrétna organizácia pôsobí.  Štát získa o MVO aj niektoré ďalšie údaje, ktoré však budú publikované len v neverejnej časti registra vzhľadom na legislatívu upravujúcu prístup k osobným údajom (ide napr. o identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zapisovanej organizácie).

 

Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý predkladá Ministerstvo vnútra SR, už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, rokovaním legislatívnej rady vlády a včera aj rokovaním tripartity.  O zákone tiež hovorila ministerka vnútra Denisa Saková s členmi Komory MNO na stretnutí  10.júla 2018 v Bratislave.  Práve na tomto stretnutí ministerka deklarovala záujem o prijatie zákona v podobe, v akej ho vypracovalo ministerstvo vnútra a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s mimovládnymi organizáciami.

 

Ak návrh zákona zajtra schváli vláda a následne v septembri aj NR SR, očakáva sa, že by register mimovládnych neziskových organizácií mal vzniknúť  najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti zákona (čiže v priebehu rokov 2019/2020).

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Marcel Zajac, predseda Komory MNO, mobil: 0918 639 471

 

Partner UMC

AxxesMPSVRGranty EHP a NórskaGeneralliErasmus  Bratislavský samosprávny krajÚrad vlády

Partner projektu MPM

Kik_partnerZlatíčkoFax Copy

Mediálny partner MPM

Fit štýlRTVSLASER MEDIA

Partner MPM v BA

BudamarActive KIDSZľavomatHapePolus City CenterOrganic BabyEkopodnikBKISMiracleBratislava_Nove Mesto