Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Sympatizanti ÚMC

Sympatizantom ÚMC  

 

 • môže byť materské (rodinné) centrum, založené ako občianske združenie,
 • môže byť materské centrum (rodinné centrum), ktorého zriaďovateľom je iná organizácia,
 • môže byť organizácia, ktorá podporuje myšlienku materských centier.

Výhody

 

 • informovanie – zasielanie časopisov (2x ročne po 1 ks),

   

 • účasť na regionálnom stretnutí bez preplácania cestovného,

   

 • bezplatná propagácia činnosti MC/RC prostredníctvom www.materskecentra.sk (len link na vlastné stránky a základné identifikačné údaje),

   

 • bezplatná propagácia činnosti MC/RC prostredníctvom článku a fotiek na www.materskecentra.sk v časti "Aktuality",

   

 • možnosť účasti na tréningoch za úhradu bez preplatenia cestovného, ak sú voľné miesta, ktoré neobsadili členské MC/RC,

   

 • účasť na celosieťových akciách ku Dňu matiek za vopred zmluvne dohodnutých podmienok,

   

 • propagácia a mediálna podpora pri celosieťových projektoch v prípade účasti MC/RC v projekte,

   

 • získanie ocenenia Zariadenia priateľského k deťom a rodinám.
Povinnosti

 1. Dodržiavať stanovy, Etický kódex a Vnútorné pravidlá ÚMC
 2. Platiť príspevok vo výške 33 eur ročne vždy do konca januára príslušného roka
 3. Plniť zmluvné povinnosti v prípade zapojenia sa do celosieťového podujatia ku Dňu matiek
 4. Nahlásenie zmeny adresy a sídla organizície na umc@materskecentra.sk do 14 dní

Zánik členstva v kategórii sympatizanti ÚMC pri nedodržaní bodov 1,2,3.

 

 

 

Ak máte záujem pridať sa k našej sieti týmto spôsobom, napíšte prosím na umc@materskecentra.sk
-
 

Partner UMC

AxxesÚrad vládyErasmus Bratislavský samosprávny krajGeneralliGranty EHP a NórskaMPSVR

Partner projektu MPM

Fax CopyKik_partnerZlatíčkoGlenmark

Mediálny partner MPM

Fit štýlLASER MEDIARTVS

Partner MPM v BA

MiracleBudamarBKISHapeZľavomatEkopodnikActive KIDSPolus City CenterBratislava_Nove MestoOrganic Baby