Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Rodičovské vzdelávanie

Rodičovské vzdelávanie, cesta ku krajšiemu detstvu


Východiská projektu
V súčasnosti sa situácia v oblasti výchovy detí veľmi zhoršila. Rodičovskej výchove sa nevenuje dostatok pozornosti. Na rodičov pri výchove detí je vytváraný obrovský tlak zo strany celej spoločnosti, a to: - mediálny, nekontrolované vysielané televízne programy v akomkoľvek čase, - vytvorením sociálnych sietí, vzniká nekontrolovaný prístup k akýmkolvek informáciám, ktoré sú niekedy nevhodné a znižuje sa ochrana súkromia detí, - finančná situácia v rodinách s deťmi, vedie rodičov k pracovnej vyťaženosti počas celého dňa, čím sa znižuje možnosť kontrolovať činnosť detí. Taktiež sa zvyšuje počet detí s rôznymi znevýhodneniami, či fyzickými, mentálnymi a spoločenskými. Rodičovská výchova dostáva o to väčší význam. Preto je potrebné rozvinúť znovu diskusiu prístupu k výchove detí s rôznymi potrebami, ale i výchovu bežných detí a komunikáciu medzi rodičmi, a to na celoštátnej úrovni, ako čeliť zvyšujúcemu sa tlaku pri výchove na rodičov, o to viac, ak ide o znevýhodnené deti.

Vzdelávacie aktivity v materských / rodinných centrách, ktoré chceme uskutočňovať, stavajú predovšetkým na jedinečnosti svojho prostredia, ktoré je neformálnym, nekomerčným priestorom, čo sú nepochybne činitele podporujúce proces rodičovského vzdelávania a prirodzeného učenia. Z toho dôvodu môžeme toto vzdelávanie poskytnúť rodinám ktoré majú špecifické potreby, sú znevýhodnené zdravotne, sociálne, náhradné a profesionálne rodiny. Chceme spolu s nimi nájsť spôsob otvorenia sa a nasmerovať u nich cestu ku zdravej výchove akýchkoľvek detí. Pripravíme program zážitkového vzdelávania a aktivít, ktorými poukážeme na dôležitosť navrátenia sa do vlastného detstva a nájdenie vlastného názoru rodiča, podloženého odbornými vyjadreniami. V rodinách sa vyskytujú problémy s výchovou detí, ktoré majú špecifické potreby z dôvodu rôzneho znevýhodnenia, či fyzického, mentálneho alebo sociálneho. Práve tieto diskusie a tréningy rodičov detí v útlom veku, pôsobia ako prevencia výchovy detí.

Projektom nadväzujeme na projekt rodičovského vzdelávania, ktorý bol určený pre bežné rodiny. Na základe vyjadrení rodičov, bol to pre nich prínos, ktorý im ukázal iný pohľad na výchovu detí a na aktivity s nimi uskutočňované. Naším projektom chceme zabezpečiť inováciu smerom k rodičom, rozšírenie o prácu s rodičmi problémových detí, ktoré sú rôznym spôsobom znevýhodnené, zdravotne i sociálne. Títo rodičia sú uzatvorení, ťažko oni sami nadväzujú komunikáciu a zoznamovanie sa. Pripravením programu zážitkových aktivít v diskusiách a tréningoch sa postupne budú môcť rodičia otvárať, hovoriť o svojich problémoch v bezpečnom prostredí v spoločnosti rodičov s podobnými problémami, ale i bežných rodičov. Naučia sa, ako pracovať so svojim deťmi bez zraňujúcich účinkov, ako majú viesť deti v problémových situáciách. Bude vytvorený nový vzdelávací materiál, ktorý pripraví odborný garant predchádzajúcich kurzov. Témy rodičovského vzdelávania budú navrhnuté podľa potrieb rodičov a ich detí.

Ciele projektu
Naučiť rodičov, ako porozumieť deťom a sebe samému, ako sa vnútorne vysporiadať so situáciami z vlastného detstva, so zložitou výchovou detí so špecifickými potrebami, ako prijímať rozdiely detí, ako nájsť cestu k otvoreniu sa okoliu.
Ako sa dá zmeniť postoj vo výchove a hľadať v deťoch a sebe samotnom to kladné a rozvíjať to na základe nových rodičovských zručnosti. Je to proces hľadania vlastných životných údelov a skutočností, ktoré ovplyvnili výchovu a rast samotných rodičov v detstve.
Predpokladaný výsledok
Rodičia budú schopní rozprávať o svojich problémoch, budú vedieť komunikovať s rodičmi zdravých detí s uvedomením si svojej osobnosti. Budú lepšie rozumieť svojim deťom, ale i sebe samotným. Budú sa môcť aktívne zúčastňovať aktivít pre všetky kategórie detí bez utápania sa v svojom vlastnom trápení. Budú aktívnejšie tráviť čas a budú si vedieť navzájom pomôcť s rodičmi zdravých detí, čo bude platiť aj obojstranne. Budú môcť dôverovať starostlivosti o svoje deti, pričom môžu viesť aktivity.

Tento projekt realizujeme s podporou:


Galéria:

--

-
 

Partner UMC

Erasmus  Bratislavský samosprávny krajGeneralliÚrad vládyAxxesMPSVRGranty EHP a Nórska

Partner projektu MPM

Kik_partnerFax CopyZlatíčko

Mediálny partner MPM

RTVSLASER MEDIAFit štýl

Partner MPM v BA

EkopodnikBKISBudamarPolus City CenterHapeZľavomatOrganic BabyMiracleBratislava_Nove MestoActive KIDS