Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Revolúcia v učení detí

Začiatok projektu
V súčasnosti je zákonom ustanovená povinná školská dochádzka, ako aj navštevovanie materských škôl. Výučba v štátnych školách je prevažne postavená na zdravých jedincoch, schopných rovnako pochopiť a učiť sa. Projekt „Revolúcia v učení detí“ prináša nový spôsob učenia detí od najútlejšieho veku. Ponúkaná pedagogika na základe montessori princípoch vedie ku kvalitnejšej výučbe a   k zlepšeniu vnútorného prostredia, v ktorom sa deti učia. My tento spôsob ponúkame v materských/rodinných centrách, kde sa denných aktivít zúčastňujú s deťmi zároveň aj rodičia. Zavedením alternatívnej formy vzdelávania môže priniesť zmenu v náhľade na spôsob získavania vedomostí detí i dospelých. Existuje niekoľko princípov, na základe ktorých by mohlo byť   vo všeobecnosti učenie radosťou.  

 

 

 

Princípy učenia :

 

1. Sloboda – je zameraný na všeľudskú hodnotu ako filozofická kategória,

 

2. Slobodná voľba práce - Montessori dáva pojmu práca zvláštny význam, dieťa nezávisle od toho čo robí, pracuje na svojom vývine,

 

3. Slobodná voľba pracoviska -miesto, kde dieťa chce pracovať – na zemi alebo za stolom.

 

4. Slobodná voľba sociálnej formy -či to chcem robiť sám alebo s niekým,

 

5. Slobodná voľba tempa práce.

 

6. Slobodná voľba opakovaní

 

 

 

Projektom „Revolúcia v učení detí“ chceme vyškoliť vedúce pracovníčky MC/RC na vedenie programu  Montessori. Tieto budú vedieť, ako pracovať s deťmi, s rodičmi a budú môcť samé viesť túto výučbu vo svojich centrách.   Lektorky po absolvovaní niekoľkých kurzov globálne pod vedením odborníčok, budú môcť prevádzať túto výučbu v centrách a tak zabezpečia svoje pôsobenie v MC/RC na kvalitatívne vyššej úrovni. . Líderky, alebo učiteľky Montessori dielničiek pre deti do 5 rokov, budú realizovať kurzy v rovnakom rozsahu ako boli vzdelávané oni, ponúknu rodičom podpornú literatúru k vedeniu detí aj v domácom prostredí.

 

 

 

Rozšírením možností programu, zavedením pravidelných hodín pre výchovu k montessori princípom s rodičmi, sa zvýši atraktívnosť programov v materských/rodinných centrách (MC/RC).   Vychádzame z potreby rodičov, navštevujúcich MC/RC, ktorí majú stále väčší záujem o alternatívne spôsoby výchovy a výučby svojich detí. Montesori učenie je inovatívne z pohľadu odborníkov a miesto MC/RC   je najprirodzenejším priestorom pre zavedenie takejto výchovy a výučby.   Lektori pracujú s rodičmi za účasti detí, rodičia vidia, ako napreduje vzdelávanie ich detí pri navštevovaní programu Montessori dielničiek. Predpokladáme do budúcnosti zavedenie takéhoto vzdelávania do škôlok i škôl pre jeho neoceniteľný prínos a posun v rozmýšľaní a učení sa detí.
Projekt realizujeme vďaka

-
 
Absolventky vzdelávania v Montessori pedagogike

V rámci projektu Revolúcia v učení detí


Viac
-
 
Manuál pre montessori rodičov
Viac
-
 
Kozmická výchova

Nitra, 25.1.2016


Viac
-
 
Jazyk a reč

Prešov, 11.1.2016


Viac
-
 
Zmyslová výchova a matematika

Bratislava, 14.12.2015


Viac
-
 

Partner UMC

Bratislavský samosprávny krajGranty EHP a NórskaErasmus  AxxesMPSVRÚrad vládyGeneralli

Partner projektu MPM

ZlatíčkoKik_partnerFax Copy

Mediálny partner MPM

RTVSLASER MEDIAFit štýl

Partner MPM v BA

HapeOrganic BabyEkopodnikMiracleActive KIDSPolus City CenterZľavomatBKISBratislava_Nove MestoBudamar