Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Poslanie

Poslaním Únie materských centier je  dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny.

 

Únia materských centier (ÚMC) je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorá  združuje materské a rodinné centrá po celom Slovensku;

 

  • Šíri koncept materského/rodinného centrainšpiruje a podporuje vznik nových materských a rodinných centier ako priestoru, v ktorom môžu mamy aj so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať sa, pracovať na sebe a nachádzať vľúdnu podporu vo svojej novej životnej situácii.
  • ÚMC vytvára fungujúcu sieť, v ktorej udržiava informovanosť materských a rodinných centier, koordinuje spoločné aktivity a pomáha materským a rodinným centrám v núdzi. Stará sa o trvalú udržateľnosť materských /rodinných centier.
  • Komunikuje s predstaviteľmi verejného života, médiami, ostatnými mimovládnymi organizáciami na Slovensku iv zahraničí. Buduje tak vážnosť a dôveryhodnosť siete materských a rodinných centier ako partnera pre celospoločenské diskusie a riešenie problémov matiek v spoločnosti.
  • Pomáha pri ochrane práv mám, detí a rodín. Poradenstvom, publikačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním spoločenských a kultúrnych podujatí a ich medializáciou kráča po ceste, na konci ktorej je krásny cieľ:

„Lepší svet okolo, ktorý súvisí s mamami, deťmi, rodinami.“

 

ÚMC je členom medzinárodnej siete  MC mine (Mother Centers International Network for Empowerment).


 


-
 

Partner UMC

Granty EHP a NórskaAxxesÚrad vládyMPSVRGeneralliErasmus  Bratislavský samosprávny kraj

Partner projektu MPM

ZlatíčkoGlenmarkKik_partnerFax Copy

Mediálny partner MPM

RTVSLASER MEDIAFit štýl

Partner MPM v BA

MiracleActive KIDSEkopodnikPolus City CenterBudamarOrganic BabyZľavomatBKISHapeBratislava_Nove Mesto