Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Grundtvig

Čo je sektorový program Grundtvig?


Program Grundtvig je súčasťou európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, LLP 2007-2013). Je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výukové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania dospelých, t.j. na osoby staršie ako 16 rokov s výnimkou študentov denného štúdia na strednej a vysokej škole. Európska komisia poskytuje prostredníctvom programu GRUNDTVIG finančné prostriedky (granty) na mobilitu osôb, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých a na projektové aktivity inštitúciám, ktoré poskytujú alebo podporujú vzdelávania dospelých.

Projektové aktivity - určené pre inštitúcie


Učiace sa partnerstvá

  • grantová podpora pre projekty dvojročnej spolupráce, do ktorých sú zapojené inštitúcie pre vzdelávanie dospelých najmenej z 3 krajín Programu LLP . Dôraz sa kladie na proces výmeny informácií a skúsenosti a na aktívnu projektovú účasť vzdelávajúcich sa dospelých na projektoch,
  • výška grantu je stanovená vo forme paušálnej sumy v závislosti od počtu mobilít realizovaných v priebehu trvania projektu
  • projektové témy (aktívne občianstvo, jazyky, medzikultúrny dialóg, zvyky, tradície, základné zručnosti, schopnosť čítať a písať, medzigeneračný dialóg, ICT, vzdelávanie vo väzniciach a vzdelávanie bývalých delikventov)


Ako to funguje?


Každý partner (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Turecko) si vyberie podtému súvisiacu s bezpečnosťou, ktorú budú „hostiť“. Naformulujú otázky, ktoré môžu byť debatované všetkými partnermi (dotazníky) a zhrnú výsledky týchto debát po ich ukončení do tematickej štúdie. Osem mesiacov z roka budeme mať debaty, každá bude vedená iným partnerom.


Diskusné témy


Téma 1           

VARŠAVA

Ako vytvoriť v MC bezpečnú verejnú obývačku

Ako vytvoriť a ochraňovať bezpečnú a jedinečnú atmosféru v MC? Ako vyzerá bezpečné MC? Vytvárajú pravidlá v MC viac bezpečnosti? Vieme vytvoriť návod a pevný formát pre bezpečné MC? Kto v MC rozhoduje a ako sa to odzrkadlí na dôvere? Komu zveriť napr. finančné rozhodnutia? Ako vytvoriť starostlivú komunitu v MC a máme zapojiť seniorov a ich názory a obavy?

                                                                                                                                

Téma 2           

SR, Nižná

Bezpečnosť v rodine                                                                                                 

Ako rodičia vytvoria v rodine bezpečné miesto: fyzicky (dom, elektrina, prostredie), citovo (starostlivá atmosféra, komunikácia, kultúra), duchovne (viera a rituály). Ako my v MC podporujeme ženy, aby mali bezpečie v ich rodinách?   

Viac informácií o téme tu.

                                                                                                                                

Téma 3           

ANKARA

Vytváranie bezpečia v čase krízy/ v život meniacich situáciách                              

V krízach a v život meniacich a ohrozujúcich situáciách nastávajú obdobia a udalosti, ktoré často nie je jednoduché zvládnuť a prežiť. Je veľmi dôležité poznať fakty a vedieť kam sa obrátiť aby zdolali problémy. Podporné skupiny a/alebo organizácie hrajú dôležitú úlohu pre ľudí, ktorí sa vyrovnávaj s ťažkými situáciami. Chceli by sme sa dozvedieť ako MC môžu byť nápomocné a či naozaj nám môžu slúžiť pri napĺňaní potrieb počas týchto život meniacich situácií.

Viac informácií o tejto téme tu.          Téma 4           

ANKARA

Ako nakladáme so systémom zdravotnej starostlivosti                                             

Ako zaručujeme zdravotnú starostlivosť o našu rodinu, akú kontrolu mám nad ňou, čo prenechávame na profesionálov? Dôverujeme zdravotným organizáciám a ich pracovníkom? Sú moje deti zaočkované? Verím v liečebnú medicínu alebo preventívnu? Ako zvládam zastrašujúcu atmosféru v ambulanciách a nemocniciach? Ako môžem nájsť pomoc a pritom sa cítiť bezpečne a nemusieť poslúchať doktorov a slobodne si vybrať alternatívne spôsoby ako zabezpečiť zdravie v mojej rodine. Ako môže MC pomôcť ženám pri riešeniach týchto problémov?        

Viac informácií k tejto téme tu. 

                                                                                                                           

Téma 5           

STUTTGART

Podpora na začiatku materstva                                                                                 

Ako si matky navzájom pomáhajú a podporujú na začiatku materstva. Cítia sa ženy osamotené v ich novej roli počas prvých mesiacov po narodení dieťaťa? Poskytuje rodina dostatok ochrany mladým matkám, ktoré si zvykajú na novú rolu? Poskytujú profesionáli (pôrodné asistentky, doktori) pocit istoty matkám na začiatku materstva? Matky nemajú všetky odpovede ako vychovávať svoje dieťa, kto ich vie podporiť keď sú si najviac neisté? Aké informácie potrebujú mladé matky na začiatku materstva a od koho a za akým účelom?

Viac informácií k tejto téme tu.

Viac informácií k tejto téme tu.

                                                                                      

Téma 6           

Bezpečnosť v našom tele

Bezpečnosť sa v prvom rade týka sebapoznania. Ak sa nepoznám, necítim sa bezpečne. Ako sa spoznať a získať splnomocnenie nad sebou? Ako som si istá vo svojom tele? Ako riešim zdravotné problémy? Starám sa o seba dobre, za čo zodpovedám a za čo nie (množstvo práce, počet detí, množstvo stresu) a ako zaobchádzam s povinnosťami (životný štýl, jedlo, plánované rodičovstvo, hygiena). Ako reagujem na nebezpečie? Ako sebapoznanie môže vytvoriť bezpečné prostredie okolo nás. Ako my ako MC vieme podporiť zdravie, bezpečie a sebavedomie v našich telách?

                                                                                                                                 

Téma 7           

VIEDEŇ

Keď nechám svoje dieťa u ....

Komu môžeme zveriť svoje dieťa? Za akých podmienok? V akom veku môžeme dieťa nechať opatrovateľke? Ktoré organizácie sú bezpečné na opatrovanie detí. Čo môže MC urobiť pre uistenie matiek, že zanechávajú svoje dieťa v bezpečí?

Viac informácií k tejto téme tu.

                                                                                                                                 

Téma 8           

MNÍCHOV

Čo to znamená v osobnom/rodinnom živote mať podpornú skupinu/komunitu?

Kto sú to ľudia, čo žijú okolo nás? Aké máme s nimi vzťahy (susedia, kolegovia)? Ako si navzájom veríme? Čo to znamená dostať podporu od komunity. Aké spoločenské siete sú dôležité pre rodinu aby sme sa cítili viac bezpečne a neizolovane? Ako MC vytvárajú možnosti pre rozvoj   podporných skupín? Ako to vie zabezpečiť rozšírený model rodiny?                        

                                                                                                                                

Téma 9  

ANKARA          

Komunita a partnerská spolupráca

Ako zabezpečiť rovnocenné partnerstvá bez zneužívania? Čo vytvára bezpečnosť v partnerstve? Ako viete, kedy môžete partnerovi dôverovať? Aké sú kritériá pre dlhodobé partnerstvo s inými organizáciami? Čoho si partneri musia byť o sebe navzájom vedomí? Čo pomáha sa lepšie prijímať a chápať sa navzájom? Aké metódy využívajú MC pre vybudovanie silných a dôveryhodných partnerstiev?

Viac informácií k tejto téme tu.     

                                                                                                                           

Téma 10         

ŠTUTGART

Začlenenie, vyčlenenie a diskriminácia

Na úrovni spoločnosti, abstraktné obavy (hlavne v časoch ekonomickej krízy) sa často prejavujú na "tých druhých". Niektoré sociálne  skupiny vytvárajú bezpečie vo svojom vlastnom okruhu tým, že silno vytláčajú menšiny iných etnických, náboženských či spoločenských skupín. Toto vedie ku diskriminácii i horšiemu. Ako tieto mechanizmy fungujú a ako ich môžeme prekonať? Ako my v MC zvládame strach z menšín a ako privítame a začleníme osoby z menšín v našom MC? Žiadame menšiny aby sa prispôsobili všeobecným zariadeniam v MC alebo sa oni snažia udržať a ukázať ich vlastnú identitu (napríklad rozprávanie v inom jazyku). Čo znamená otvorenosť v MC, koľko nových/iných ľudí vieme prijať?      

Viac informácií tu.     

                                                                                                                                

Téma 11         

Varšava

Ekonomické istoty                                                                       

Čo je minimálny životný štandard v našom kontexte? Do akej miery závisí bezpečnosť na peniazoch? Ako predísť stavu, keď chudoba je nebezpečná? Ako my v MC vieme podporiť ľudí v chudobe? Koľko solidarity máme možnosť preukázať? Mnoho manželov sa pýta: Prečo pracuješ v MC za tak málo peňazí, nebolo by lepšie zostať doma s rodinou? Bez podporujúceho partnera nie je bezpečné byť zainteresovaný v MC, veľa žien to robí v utajení. Toto zahŕňa dva aspekty: 

1. Peniaze a finančne bezpečné prostredie (deliť sa o peniaze, ako robiť z mála)

2. Muži a ich vzdelávanie. Sebaovládanie a dať manželovi priestor na rozvoj, ako ich zapojiť.

Viac informácií k tejto téme tu.

                                                                                                                                                  

Téma 12         

NITRA, SR

Prostriedky a metódy

Ako predchádzať konfliktom, pracovať na dôvere, komfortná atmosféra v MC. Ako vylepšiť komunikáciu? Aké metódy na to využívame? Aké sú naše hlavné hodnoty a princípy? Ako ich rozširujeme a odovzdávame druhým?

Viac informácií k tejto téme tu.

 


Galéria:

--

-
 
REPORT – SPRÁVA Z MOBILITY V NEMECKU

Téma: Rôznorodosť, vylúčenie a diskriminácia
Miesto: Freiburg
Dátum: 15 – 19.1.2015


Viac
-
 
Grundtvig_Nižná na Orave, Prostriedky a metódy
Viac
-
 
Grundtvig_Nitra, Prostriedky a metódy

Ako predchádzať konfliktom, pracovať na dôvere, komfortná atmosféra v MC.
FOTOGALÉRIA


Viac
-
 
Metódy a prostriedky využívané v MC

Máj 2015 NITRA


Viac
-
 
Najlepšia prax v etablovaní materských centier v službách starostlivosti o rodiny
Viac
-
 

Partner UMC

MPSVRÚrad vládyGeneralliErasmus  Granty EHP a NórskaBratislavský samosprávny krajAxxes

Partner projektu MPM

ZlatíčkoFax CopyKik_partner

Mediálny partner MPM

RTVSLASER MEDIAFit štýl

Partner MPM v BA

ZľavomatActive KIDSBratislava_Nove MestoHapeEkopodnikOrganic BabyPolus City CenterBKISMiracleBudamar