Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Etický kódex

Etický kódex ÚMC

Únia materských centier spája a zastrešuje MC/RC, ktoré:
 • sú mimovládne neziskové organizácie a vykonávajú činnosť v súlade s legislatívou SR, 
 • vytvárajú spoločný priestor pre matky s deťmi a rodiny,
 • sú otvorené všetkým bez rozdielu veku, pohlavia, vyznania, rasy a politickej príslušnosti a vyznávajú humánne hodnoty,
 • vykonávajú činnosť v súlade sposlaním ÚMC,
 • považujú dobrovoľnosť, vzájomné učenie sa a svojpomoc za nevyhnutnú súčasť fungovania MC/RC
 • vyjadrujú sa v mene ÚMC po konzultácii s Výkonným tímom ÚMC,
 • svojou činnosťou nepoškodzujú dobré meno ÚMC.
Únia materských centier:
 • prijíma finančnú podporu od transparentných organizácií,
 • nevyjadruje sa k eticky kontroverzným témam,
 • ťažisko jej činnosti je v realizovaní neziskových aktivít,
 • neprijíma finančnú podporu od politických strán,
 • nepropaguje umelé náhrady materského mlieka, hormonálnu antikoncepciu, alkoholické a tabakové výrobky a iné produkty poškodzujúce zdravie alebo produkty, ktoré sú v rozpore s poslaním a kampaňami ÚMC,
 • zabezpečí transparentnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami,
 • bude prijímať, prehodnocovať a riešiť podnety zo strany MC/RC súvisiace s rizikom konfliktu osobných záujmov jednotlivcov a spoločných záujmov ÚMC
Členovia Dozornej rady, výkonného tímu ÚMC, zamestnanci, mandatári:
 • svoju prácu vykonávajú v súlade so Stanovami ÚMC a Vnútorným poriadkom ÚMC,
 • sú otvorení prijímaniu konštruktívnej kritiky a návrhov zo strany siete.


-
 

Partner UMC

Erasmus Úrad vládyBratislavský samosprávny krajMPSVRGeneralliGranty EHP a NórskaAxxes

Partner projektu MPM

Kik_partnerGlenmarkZlatíčkoFax Copy

Mediálny partner MPM

LASER MEDIARTVSFit štýl

Partner MPM v BA

EkopodnikBudamarActive KIDSZľavomatHapeMiracleBratislava_Nove MestoBKISOrganic BabyPolus City Center