Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Ďakujem, že si mama

Verejná zbierka "Ďakujem, že si mama"
MC fungujú na báze  vzájomného
pochopenia,  pomoci a z toho prameniaceho entuziazmu tieto potreby naplniť.

Kúpou usmievavého slniečka v cene 1,- € sa môžete zapojiť do celoslovenskej zbierky  "Ďakujem, že si mama" a podporiť tak činnosť materských a rodinných centier na celom Slovensku. Slniečko je možné zakúpiť si priamo v materskom alebo rodinnom centre.

Kúpou slniečka podporíte priamo Vaše materské alebo rodinné centrum.

Verejnoprávny účel, na ktorý sa zbierka koná:
podpora sociálnej a dobrovoľníckej práce v materských a rodinných centrách, ktoré sa venujú rodinám, najmä matkám na materskej a rodičovskej dovolenke.

Za vyzbierané peniaze centrá môžu nakúpiť hračky, športové vybavenie, knihy, materiál na tvorivé dielne a kurzy, ale aj zaplatiť nájom a energie.

Verejná zbierka Ďakujem, že si mama 2017


Registr. číslo: SVS-OVS2-2017/017289

      

Verejná zbierka sa uskutočnila na území Slovenskej republiky od 9. 4. 2017 do 31. 12. 2017. Bola vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte Tatrabanky a.s., číslo: 2621476190/1100, IBAN: SK51 1100 0000 0026 2147 6190. Peňažné prostriedky boli získané predajom samolepiek s nápisom „Ďakujem že si mama 2017“. Samolepky predávali matky z materských a rodinných centier a dobrovoľníci zo stredných škôl, oslovení týmito matkami, vo vybraných obciach a mestách na Slovensku za cenu 1 €. Zbierka sa konala v 29-tich mestách a organizovalo ju  32 organizátorov.

Hrubý výnos  zo zbierky bol  3 737,00  € a  čistý výnos vo výške  2 989,60 bol použitý na podporu sociálnej práce v materských a rodinných centrách.


Archív:

Verejná zbierka "Ďakujem, že si mama 2016" sa uskutočnila na území Slovenskej republiky

od 26. 4. 2016 do 31. 12. 2016.

Bola vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte Tatrabanky a.s., číslo: 2621476190/1100, IBAN: SK51 1100 0000 0026 2147 6190. Peňažné prostriedky boli získané predajom medovníkov, ktoré predávali matky z materských a rodinných centier a dobrovoľníci zo stredných škôl, oslovení týmito matkami, vo vybraných obciach a mestách na Slovensku za cenu 1 €. Zbierka sa konala v 29-tich mestách

Hrubý výnos zo zbierky bol 5463,00  €. Náklady na konanie zbierky tvorili 1092,80 € a čistý výnos vo výške 4 370,20 bol použitý na podporu sociálnej práce v materských a rodinných centrách.
-
 

Partner UMC

Bratislavský samosprávny krajMPSVRGranty EHP a NórskaÚrad vládyGeneralliAxxesErasmus

Partner projektu MPM

ZlatíčkoKik_partnerFax Copy

Mediálny partner MPM

Fit štýlRTVSLASER MEDIA

Partner MPM v BA

BKISActive KIDSHapeEkopodnikZľavomatOrganic BabyMiracleBudamarPolus City CenterBratislava_Nove Mesto