Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Projekt AXESS_ úvod do projektu


Projekt AXESS sa realizuje v rámci Programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2. 

Cieľom projektu je zvýšiť pracovné, sociálne a digitálne kompetencie dospelých žien, pre ich lepšie začlenenie do pracovného procesu. 

Horizontálna priorita:

·Zlepšenie a rozšírenie prísunu vysoko kvalitných vzdelávacích možností ušitých na mieru individuálnych potrieb
· Sociálna inklúzia Sektorová priorita :Dosiahnutie relevantných  a vysoko kvalitných zručností a kompetencií.

Na projekte spolupracuje osem partnerov zo siedmich európskych krajín. 
Projektoví partneri 

partner 1             Academia Istropolitana Nova (AINova/Slovensko) -  Koordinátor projektu
Partner 2             Únia materských centier (UMC/Slovensko)
Partner 3             Community Development Institute (CDI/Moldavsko)
Partner 4             Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl (IHF/Belgicko)
Partner 5             EEO Group/Grécko
Partner 6             IDP European Consultants/Talinsko
Partner 7             Internet Web Solutions (IWS/Španielsko) 

Dĺžka projektu:24 mesiacov, začiatok: 1/11/2017, koniec: 31/10/2019

Inovácia AXESS uvádza  inovatívny a integrovaný prístup v propagácii inklúzie , diverzity, rovnosti a rodovej rovnováhe vo vyučovaní dospelých    AXESS rozvinie inovatívny obsah pragmatickým a praktickým spôsobom:
· Prístup hnaný požiadavkami
· Viacdimenzionálny prístup
· Multifunkčný metodologický prístup kombinovaný robustnými vzdelávacími nástrojmi pre dospelých s empirickými a praktickými riešeniami
· Partnerstvo
· Otvorenosť 

Cieľ projektu

Zvýšiť digitálne zručnosti u žien s nízkymi zručnosťami prostredníctvom vzdelávacích zdrojov a nástrojov, ktoré sa budú nachádzať na otvorenej a bezplatnej platforme typu OER (Open Educational Resources, otvorené vzdelávacie zdroje). 

Dlhodobým cieľom projektu je zvýšenie zamestnateľnosti (prostredníctvom rozvinutia zmyslu pre iniciatívu a podnikavosť) a viac proaktívneho občianskeho a spoločenského zapojenia sa. Slovné spojenie „digitálne zručnosti“ v projektovom dokumente zahŕňa aj občianske a spoločenské kompetencie, ako aj z mysel pre iniciatívu a podnikavosť. 
Tieto kompetencie sa nachádzajú medzi 8 kľúčovými kompetenciami celoživotného vzdelávania definovanými EK.

Projektoví partneri uskutočnia tieto activity AXESS spája 8 partnerov zo 7 krajín. Každý predstavuje iný prístup ku vzdelávaniu dospelých s nízkymi zručnosťami, rovnosti pohlaví, IKT a digitálnym zručnostiam. Primárnou cieľovou skupinou sú ženy s nízkymi sociálnymi a digitálnymi zručnosťami. Cieľová skupina sa bude podieľať na implementácii vo fáze validácie pripravených kurzov.
A)  Vývoj platformy AXESS OER – bezplatný a otvorený prístup k projektovým výsledkom a vzdelávacím zdrojom 
B) Zmapovanie úrovne digitálnych zručností a potrieb vzdelávania
C) Príprava relevantných, praktických a na použitie jednoduchých vzdelávacích materiálov pre prezenčné a online štúdium
D) Pilotné odskúšanie kurzov pre skupinu min. 150 účastníčok, žien s nízkymi zručnosťami

 Galéria:

--
 

 

Partner UMC

Granty EHP a NórskaÚrad vládyGeneralliMPSVRAxxesBratislavský samosprávny krajErasmus

Partner projektu MPM

Fax CopyKik_partnerGlenmarkZlatíčko

Mediálny partner MPM

Európske novinyS detmi.comLASER MEDIAFit štýlRTVS

Partner MPM v BA

MiracleOrganic BabyWuestenrotMagistrát Hl.mesta BratislavyBratislava - Nové MestoActive KIDSBKISHapeZľavomatBratislava_Nove MestoEkopodnikPolus City CenterBudamarPolus City Center