Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Správa z návštevy UMC v Poľsku

Správa z návštevy Instytutu Malego Dziecka im Astrid Lindgren k ukončeniu projektu Grundtvig  - celoživotné vzdelávanie – učiace sa partnerstvá - Poznaň, 19 – 21.5.2011.

 

 

 

Názov:  Partners learning about Early Chilhoood Development and Early Childhood Education (Vzdelávanie rodičov o ranom vývine dieťaťa a ranom vzdelávaní dieťaťa)

Cieľom projektu bolo vzájomné učenie sa a podelenie sa so svojimi skúsenosťami a poznatkami medzi štyrmi zúčastnenými krajinami.

Poľsko – inovatívny prístup k ranému vývinu dieťaťa a výchovným metódam, pracujú s dieťaťom i rodičom.
Holandsko – rozpracovanie metód vzdelávania holandskou nadáciou Nest!
Slovensko – spojenie formálneho a neformálneho vzdelávania rodičov a výchovy detí
Nemecko – tradícia v organizovaní vzdelávania a zdokonaľovania rodičov v priestoroch otvorenej komunity a „Leadership Support Method (Metódu podpory vedenia),

ktorú úspešne aplikovali vo svojich centrách.

Celý projekt partnerstva bol zameraný na šírenie a využitie nových náhľadov získaných počas študijných návštev do sietí zúčastnených partnerov.

Program:


19.5.2011 – uvítací večer.  Stretnutie v  Astrid Lindgren Institute´s  zástupkýň  zapojených v projekte  Instytut Malego Dziecka, Poznaň;  Fundacja Mama, Waršava;

UMC, Bratislava; Marieke Jackel, Holandsko; Mutterforum Baden und Familienzentren, Nemecko.
Pozn. Prešli sme si nechtiac miestne sídlisko a po 20 minútach blúdenia  sme predsa len Inštitút malého decka našli. Popri tom sme zistili, že sa tam nachádza „nadmerný“

 počet detských ihrísk a športovísk pre väčšie deti a dospelých. Na stretnutí bola iba Marieke, Agniezska z Varšavy a dievčatá z Inštitútu. Zoznámili sme sa, a neformálne komunikovali o projekte popri večeri.

19.5.2011

 

20.5.2011
10hod. – Privítanie a niečo na dobrý štart (Ak by ste tu čakali, že niečo na červíka, veruže nie. Kýbeľ kávy a išli sme na to )
11hod. – časť I.

Diamanty a perly – prezentácie skúseností participujúcich organizácií, uzatvorenie stretnutí – zhodnotenie výsledkov z Poľska:
Fundacja Bullerbyn, Twórcze Mamy z Kozieglow, Mamy Czas, Klub Praga Poludnie, Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom, Macierzanka, Poznaň w Chuście,

Rodzina Inspiruje, Fundacja Stopociech, Fundacja Mama, Informal group of mothers from Poznaň.

15.30 – časť II.
Reporty výsledkov projektu 2009 – 2011 v každej zúčastnenej krajine. Prezentácia výsledkov peer edukácie medzi partnerskými organizáciami.
1. Únia materských centier (UMC) – Slovensko. Môžete si ju pozrieť tu:
http://imd.org.pl/aktualnosci.html . Na príkladoch dobrej praxe medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním.
2. Stichting nest! – Amsterdam, Holandsko. Informácie o vzdelávacej metodológii s dôrazom na rast nových iniciatív.
3. Familienzentren – Stuttgart, Germany. Informácie o skúsenostiach s kreatívnymi, verejnými miestami  (Baby café) , kde sa rodičia môžu učiť a budovať vzťah s dieťaťom
4. Instytut Malego Diecka im Astrid Lindgren – Poznaň, Poľsko. Učenie v ranom detstve,
Je  20.15 hod. a na programe „Kreatívne zosumarizovanie dňa“.
Celý deň zavŕšili „Tance v kruhu“  - učili sme sa tance rôznych národov od žienky, ktorá cestuje po svete a „zbiera tance“ :).
Takéto vytancované a riadne unavené sme sa tiahli nočnou Poznaňou do dočasného bydliska na opačnom konci sedemstotisícovej Poznani.  Aspoň sme spoznali krásy nočného mesta :).

21.5.2011
Časť I.
9.00 – stretnutie pri spoločnej káve.
9.30 – 11.30 – Otvorená hodina „Play Group“ – Dievčatá z poľského Instytutu Malego Diecka nám spolu so svojimi rodičmi a deťmi urobili otvorenú dvojhodinu hrania, spievania a rodičovskej pohody.

 Témou hodiny bola múka, tak po celej herni natiahli igelit a vysypali vrece zemiakového škrobu, ktorý si deti sypali na svoju hlavu, nohy, ruky...neskôr na hlavu najbližšieho kamaráta a bolo veselóóó.

Nakoniec sa všetci prezliekli, upratali a my sme ich učili slovenskú verziu „Keď si šťastný, tlieskaj rukami..“ , dostali spevácku „lekciu“ aj v nemčine a dokonca v indonézčine a poľské deti sa s nami rozlúčili tiež so spevom.

 Trošku sme ostali v pomykove, kto komu viac „nerozumel“).
11.30 – 13.30 – Diskusia o vzdelávaní v ranom detstve
Poľky odpovedali na naše zvedavé otázky nielen o fungovaní Instytutu Malego Diecka, ale aj o samotnom výchovno-vzdelávacom kurze.
Môžeme zhodnotiť, že sa stretávajú s rovnakými problémami financovania svojich aktivít a snažia sa angažovať do viacerých projektov.
Najväčším rozdielom medzi našimi materskými a rodinnými centrami je, že v Instytute Malego Diecka v Poznani poskytujú deťom aj

celodennú starostlivosť od 1,5 roka do 6 rokov (niečo ako škôlka - občianske združenie) a „žijú“ z projektov, cez ktoré sa dokážu zaplatiť.

Priestory majú krásne – 6 miestností (trieda starších, herňa mladších, Office, kuchyňa, záchody, konferenčná miestnosť), o budovu sa delia s miestnou školou.

Časť II. 14.hod. – 15.30 hod.
Výsledky stretnutí a spolupráce partnerov projektu zo Slovenska, Nemecka, Holandska a Poľska a práca na finálnom reporte.
17hod. – Ukončenie konferencie

 


Michaela Fedorová, Katarína Králiková, Soňa Holíková

Galéria:

--
 

 

Partner UMC

Bratislavský samosprávny krajGranty EHP a NórskaAxxesÚrad vládyMPSVRErasmus  Generalli

Partner projektu MPM

GlenmarkFax CopyKik_partnerZlatíčko

Mediálny partner MPM

RTVSFit štýlLASER MEDIAEurópske novinyS detmi.com

Partner MPM v BA

BKISActive KIDSPolus City CenterBratislava_Nove MestoOrganic BabyEkopodnikBudamarHapeMiracleZľavomat