Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Reálna možnosť zodpovednej voľby pre rodinu

"Teraz je čas pre family mainstreaming, presunutie rodiny a rodinne orientovanej politiky do popredia politického záujmu. Pretože rodina predstavuje prvé miesto socializácie a vytvárania vzťahov budúcich generácií. Politika sa musí začať spravodlivo správať voči matkám a rodine. To v prvom rade znamená ponúkať rovnocenné alternatívy pri výbere spôsobu zosúladenia rodinného a profesného života," uviedla vo svojom vystúpení na konferencii s témou „Úloha rodinnej politiky v procese demografickej zmeny“ europoslankyňa Anna Záborská. 
Európsky hospodársky a sociálny výbor pripravil konferenciu v rámci zahájenia tematického týždňa pod názvom "Európa pre rodiny, rodiny pre Európu." 
Viacnásobný „boj“ žien pri prekonávaní neformálnej a netrhovej práce /resp. starostlivosti o dieťa/ je stále zahalený predsudkami. Možnosť voľby vrátiť sa do práce pred dovŕšením pripravenosti dieťaťa na kolektív,   nie je vždy nezávislým rozhodnutím matky. Rovnováha potrieb v rodine nie je vždy vecou slobodnej voľby. Obavy zo straty zamestnania, pozície, straty skúsenosti spojenej s rýchlymi technologickými zmenami, radikálne zníženie príjmu v rodine, boj s uznaním materstva ako prirodzenej etapy života ženy, sú realitami, ktoré ovplyvňujú výber. Pripraviť pre rodičov na rodičovských dovolenkách priestor na starostlivosť o dieťa v súčinnosti s obohacujúcim pocitom dôležitosti, uznania a možnosťou sebarealizácie prostredníctvom podpory materských a rodinných centier, resp. programov podpory rodín s malými deťmi v obciach, je ukazovateľom zrelosti štátu, regiónu, obce. Zlepšenie prostredia pri prekonávaní životných prekážok by malo byť určujúce pre skutočne slobodnú možnosť voľby. Podľa slov Anny Záborskej, keďže 30 -50% všetkej ekonomickej aktivity sa neobjaví v súčasných meraniach blahobytu, akým je napríklad HDP na hlavu, tak riešením chudoby žien je uznanie práce, ktorú vytvoria v rámci solidarity medzi generáciami. 
ÚMC zastrešuje materské a rodinné centrá po celom Slovensku. Už vyše 10 rokov šíri koncept materských a rodinných centier. Vytvára sieť iniciatív, ktoré reflektujú na potreby daného regiónu, mesta, obce. Materské a rodinné centrá sú prvým bezpečným priestorom na socializáciu dieťaťa za prítomnosti rodiča. Už dlhodobo dopĺňajú chýbajúce miesta v sociálnom systéme pomoci. Motivujú rodičov pasívne nečakať na pomoc zvonku a preto sú jednoduchým a veľmi efektívnym nástrojom na odstraňovanie následkov rýchlych sociálnych zmien v spoločnosti. V tejto súvislosti je namieste otázka: V akej miere sú na Slovensku systémovo podporované preventívne služby poskytované materskými a rodinnými centrami? Zavádzanie opatrení na podporou rodín priamo v obciach, resp. možnosť podpory samospráv, ktoré sa vydajú cestou podpory služieb pre rodiny s deťmi, môže byť štát východiskom. 
Spracovala: Mgr. Dušana BieleszováGaléria:

--
 

 

Partner UMC

Úrad vládyAxxesErasmus  Granty EHP a NórskaMPSVRGeneralliBratislavský samosprávny kraj

Partner projektu MPM

GlenmarkFax CopyZlatíčkoKik_partner

Mediálny partner MPM

Fit štýlLASER MEDIAS detmi.comEurópske novinyRTVS

Partner MPM v BA

BudamarMiracleBratislava_Nove MestoActive KIDSEkopodnikBKISPolus City CenterZľavomatHapeOrganic Baby