Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

MC Bambino, Poprad: Kurz APR - časť záverečnej práce absolventky kurzu

Som rodič. Táto funkcia je pre mňa tou najzložitejšou, najzodpovednejšou no zároveň najkrajšou. Neštudovala som rolu matky, rodiča...nepripravovala som sa na ňu, jedného dňa som bola do tejto funkcie „zvolená“ asom vnej dodnes.

Spoločnosť vyžaduje od človeka veľa zručností či v oblasti pracovnej, študijnej, organizačnej, finančnej alebo hociktorej inej. A tak sa pýtam: Aké sú zručnosti rodiča? Kto nás snimi oboznámi? Kto vie aké sú tie najsprávnejšie? Aha! A je to tu: poraď si sama – veď si mama. Ty to musíš vedieť najlepšie – údajne. Tak. Anastáva situácia: radia všetci. Aleradia dobre? Koho mám počúvať, na koho rady dať? Ach jaj...Som zmätená. Viem, viem všetci chcete dobre ale ja chcem pre svoje dieťa to najlepšie.

Chcem dobrú výchovu,

  • chcem aby moja dcérka mala krásne anezabudnuteľné detstvo, kopec zážitkov,
  • chcem úspešné zvládnuť veľké zmeny vjej živote,
  • chcem vedieť vysvetliť veci tak, aby boli správne pochopené,
  • chcem poznať ten správny výchovný štýl,

 

ale len po jednom túžim,

  • aby som bola rodičom šťastného ausmiatého dieťaťa.

 

Moja voľba prihlásiť sa na kurz „Ako rozumieť svojim deťom asebe samému“ pramenila zo zvedavosti a radosti prijať nové vedomosti vo výchove arozšíriť si rodičovské zručnosti, ktoré ako rodič uplatňujem každodenne vrôznych situáciach. Taktiež budovanie, posilnenie azotrvanie všťastnom vzťahu rodič -dieťa je pre mňa veľmi dôležité. To bolo tiež jedným z dôvodov, prečo sa chcem prihlásiť. Rodič je človek, ktorý nie je dokonalý ataktiež sa dopúšťa chýb aomylov vo výchove. Ako im predchádzať aako riešiť konflikty, ktoré prídu, aj to som sa chcela dozvedieť vrámci kurzu Akadémie praktického rodičovstva. Veď predsa každý rodič chce byť dokonalým.

Keďže som mamkou 18 mesačnej Timejky, momentálne neriešime nijaký obzvlášť závažný výchovný problém :). Viem však, že určite takáto situácia nastane. Ako túto situáciu prijať, zvládnuť a riešiť, toto všetko mi kurz APR priniesol. Za veľmi prínosné zkurzu hodnotím to, že som si viac uvedomila, aké dôležité je zdravé sebavedomie rodiča. Moja sebadôvera rodiča bola posilnená.

Robiť chyby môžeme, ale môžeme sa aj poučiť zchýb iných atakto im predísť. Zatiaľ sa snažím moje mamičkovanie uskutočňovať vrámci môjho najlepšieho svedomia, intuície asláskou. Čo však, ak nastane problém? Skúsenosti iných mamičiek z kurzu, ich situácie vrodine, ich vzájomné rodinné vzťahy, boli pre mňa bohatým zdrojom poznania ainformácií. Moje rodičovské zručnosti sa počas stretnutí určite postupne rozvíjali, no uvedomujem si, že ich zdokonaľovanie arozvíjanie je neustále potrebné.

Naše materské centrum Bambino je pre mňa miestom, kde sa nielen veľa dozviem, ale kde si naozaj aktívne mamičkovské skúsenosti odovzdávame. Kurz APR bol „vyšším levelom“ eMCéčkových aktivít a som rada, že som sa ho rozhodla absolvovať.

 

 

Galéria:

--
 

 

Partner UMC

Granty EHP a NórskaBratislavský samosprávny krajAxxesErasmus  Úrad vládyMPSVRGeneralli

Partner projektu MPM

GlenmarkKik_partnerZlatíčkoFax Copy

Mediálny partner MPM

LASER MEDIAFit štýlS detmi.comEurópske novinyRTVS

Partner MPM v BA

Organic BabyBudamarEkopodnikPolus City CenterBratislava_Nove MestoBKISActive KIDSMiracleZľavomatHape